ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ


Επικοινωνία

Εποπτεία/Διεύθυνση των Κρατικών Ινστιτούτων Επιμόρφωσης

Την εποπτεία των Κρατικών Ινστιτούτων Επιμόρφωσης ασκεί η Διεύθυνση Μέσης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας (Γωνία Κίμωνος και Θουκυδίδου, Ακρόπολη, 1434 Λευκωσία), μέσω του Προϊσταμένου των Κ.Ι.Ε.


Οργανόγραμμα

Προϊστάμενη:
Δρ Πόλα Χ’ Νεοφύτου, ΠΛΕ

Γραμματειακή Υποστήριξη:           
Πόλα Μιχαηλίδου, Επιμελήτρια   
Τηλέφωνο: 22800618


Λειτουργοί (Συμβουλευτικό-Υποστηρικτικό Έργο):   
       
Φίλιππος Θεοδοσίου Β.Δ., Φυσικής,
Τηλέφωνο: 22800757

Μάριος Παρτασάς, Αγγλικών,
Τηλέφωνο: 22800757

Κώστας Αθανασίου, Φιλολογικών,
Τηλέφωνο: 22800753

Ανθή Περικλέους, Φιλολογικών,
Τηλέφωνο: 22800749

Γεωργία Γυρνά, Χημείας,
Τηλέφωνο: 22800744

Άντρια Κούμα-Αθανασίου, Φιλολογικών,
Τηλέφωνο: 22800757

Τηλεομοιότυπο: 22305514
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:
kie@moec.gov.cy

Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας