ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Προγράμματα Διά Βίου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΠΔΒΕΕΚ)
(Απογευματινά και Βραδινά Τμήματα Τεχνικών Σχολών)
     

Ειδικότητες

Τριετή προγράμματα
Τ1 | Μηχανική αυτοκινήτων
Τ2 | Υδραυλικές, θερμικές και ψυκτικές εγκαταστάσεις
Τ3 | Συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού ξενοδοχείων
Τ4 | Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις
Τ5 | Μαγειρική – Τραπεζοκομία
Τ6 | Οικοδομική - (Δομικά έργα)
Τ7 | Ξυλουργική – Επιπλοποιία
Τ8 | Αργυροχοΐα – Χρυσοχοΐα
Τ9 | Γεωπονία


Μονοετή προγράμματα
Μ1 | Μηχανική αυτοκινήτων
Μ2 | Μηχανική δικύκλων
Μ3 | Ηλεκτρονική ανίχνευση βλαβών αυτοκινήτων
Μ4 | Αερόσακοι και κλιματισμός αυτοκινήτων
Μ5 | Μηχανουργείο/ τόρνοι
Μ6 | Συγκολλήσεις
Μ7 | Υδραυλικά – Συντήρηση υδραυλικών εγκαταστάσεων
Μ8 | Κεντρικές θερμάνσεις/ λεβητοστάσιο
Μ9 | Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις - Βασικό επίπεδο
Μ10 | Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις - Για προχωρημένους
Μ11 | Αυτοματισμοί
Μ12 | Συντήρηση ηλεκτρονικών υπολογιστών
Μ13 | Οικιακές συσκευές
Μ14 | Ψύξη και κλιματισμός
Μ15 | Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών συστημάτων
Μ16 | Εισαγωγή στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές ECDL 1&2
Μ17 | Μαγειρική
Μ18 | Κυπριακή κουζίνα
Μ19 | Διεθνής κουζίνα
Μ20 | Μπαρ - φλαμπέ
Μ21 | Ζαχαροπλαστική/ Αρτοποιία - Βασικό επίπεδο
Μ22 | Ζαχαροπλαστική/ Αρτοποιία - Για προχωρημένους
Μ23 | Οροφοκομία
Μ24 | Ζαχαροπλαστική
Μ25 | Αρτοποιία
Μ26 | Ξυλουργική - Ξυλογλυπτική
Μ27 | Αργυροχοΐα - Χρυσοχοΐα
Μ28 | Γεωπονία
Μ29 | Σχεδιασμός και κατασκευή ενδυμάτων
Μ30 | Διαχείριση ψυκτικών αερίων
Μ31 | Εφαρμογή των κανονισμών της 16ης και 17ης έκδοσης του Ινστιτούτου Ηλεκτρολόγων Μηχανικών (ΙΕΕ) για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις
Π1 | Προπαρασκευαστικά μαθήματα για τις Παγκύπριες εξετάσεις στα Τεχνολογικά Μαθήματα


Για να δημιουργηθεί ένα τμήμα και να λειτουργήσει ένα Πρόγραμμα πρέπει να υπάρξει ενδιαφέρον από τουλάχιστον δώδεκα (12) αιτητές.

Νοείται ότι δε θα λειτουργούν ταυτόχρονα όλες οι πιο πάνω ειδικότητες, αλλά θα προσφέρονται εκ περιτροπής στις διάφορες επαρχίες, ανάλογα με το ενδιαφέρον που θα επιδεικνύεται καθώς και τη ζήτηση που θα παρατηρείται στην αγορά εργασίας σε κάθε επαρχία.

Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας