ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Eπικοινωνία

Οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν με τη Διεύθυνση Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΔΜΤΕΕΚ), και με τα υπόλοιπα γραφεία και υπηρεσίες της Διεύθυνση Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν τις διευθύνσεις, τα τηλέφωνα, τα τηλεοποιότυπα και τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις όλων των Τεχνικών και Επαγγελματικών Σχολών Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας.


Γραφείο Διεύθυνσης Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Γωνία Κίμωνος και Θουκυδίδου,
Ακρόπολη, 1434 Λευκωσία

Τηλέφωνο: 22 800651/652
Τηλεoμοιότυπο: 22 428273
Ηλ. Ταχυδρομείo: circulartech@schools.ac.cy

Μεταλυκειακά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΜΙΕΕΚ)
Γωνία Κίμωνος και Θουκυδίδου,
Ακρόπολη, 1434 Λευκωσία

Τηλέφωνο: 22 800653/828
Τηλεoμοιότυπο: 22 428273
Ηλ. Ταχυδρομείo: info@mieek.ac.cy

Σύστημα Μαθητείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΣΜΕΕΚ)
Γωνία Κίμωνος και Θουκυδίδου,
Ακρόπολη, 1434 Λευκωσία

Τηλέφωνο:22 806367/368
Τηλεoμοιότυπο: 22428273
Ηλ. Ταχυδρομείo: systima-mathiteias@schools.ac.cy

Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας