Υπηρεσία Εξετάσεων
Παγκύπριες Εξετάσεις 2020

Θέμα Αρχείο
Πρόγραμμα Παγκυπρίων Εξετάσεων
Πρόγραμμα Παγκύπριων Εξετάσεων 2020
Αιτήσεις
Αίτηση / Μηχανογραφικό Δελτίο Συμμετοχής στις Παγκύπριες Εξετάσεις 2020
Αίτηση για Παροχή Διευκολύνσεων στις Παγκύπριες Εξετάσεις 2020
Πρακτική Δοκιμασία - Αίτηση Πριμοδότησης 2020
Πρακτική Δοκιμασία - Αίτηση Έκδοσης Βεβαίωσης για Διακρίσεις στον Σχολικό Αθλητισμό 2020
Οδηγoί Παγκυπρίων Εξετάσεων 2020
Τόμος Α
Τόμος Β
Τόμος Γ
Ενημέρωση
Ενημέρωση Παγκύπριων Εξετάσεων
Ενημέρωση Παγκύπριων AAEI Ελλάδας
Θέματα - Λύσεις
Θέματα και Λύσεις Παγκυπρίων Εξετάσεων Προηγούμενων Χρόνων
Αποτελέσματα Παγκυπρίων Εξετάσεων
Βαθμολογίες και Αποτελέσματα Παγκύπριων Εξετάσεων προηγούμενων χρόνων
Έγγραφα
Εξουσιοδότηση
Βεβαίωση Φοίτησης (Π3)
Πληροφορίες
Στατιστικά Στοιχεία Παγκυπρίων Εξετάσεων προηγούμενων χρόνων

Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας