Υπηρεσία Εξετάσεων  
Αποτελέσματα

Αρχικές Βαθμολογίες Παγκύπριων Εξετάσεων  
Αρχικές Βαθμολογίες Παγκύπριων Εξετάσεων
 
Βαθμός Πρόσβασης και Α' Κατανομή για ΑΑΕΙ Κύπρου και Στρατιωτικές Σχολές
Βαθμός Πρόσβασης και Α' Κατανομή για ΑΑΕΙ Κύπρου και Στρατιωτικές Σχολές
 
Γενικός Βαθμός Πρόσβασης / Κατάταξης για ΑΑΕΙ Ελλάδας  
Γενικός Βαθμός Πρόσβασης / Κατάταξης για ΑΑΕΙ Ελλάδας
 
Εξετάσεις Διορίσιμων Εκπαιδευτικών
Αποτελέσματα 2023
 
Σχολές Καλών Τεχνών
Αποτελέσματα
 
Πιστοποιήσεις
Αποτελέσματα
 
Δακτυλογραφία - Στενογραφία
Αποτελέσματα

Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας