Υπηρεσία Εξετάσεων  
Επικοινωνία


Ωράριο εξυπηρέτησης κοινού
Τηλεφωνική εξυπηρέτηση
Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή: 8:00 π.μ. – 3:00 μ.μ.

Παραλαβή αιτήσεων (Ταμείο)
Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή: 8:30 π.μ. – 2:30 μ.μ.

Τηλέφωνα Εξυπηρέτησης Κοινού
Για τις πιο κάτω υπηρεσίες μέσω συστήματος αυτόματου τηλεφωνητή στο τηλέφωνο 22582900 
Τηλεομοιότυπο: 22311288

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
Για γενικές πληροφορίες ή/και ερωτήσεις είναι προτιμότερο να χρησιμοποιείτε το γενικό λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Υπηρεσίας: yp_exetaseon@moec.gov.cy

Διεύθυνση
Υπηρεσία Εξετάσεων
Μεγάρων 23
2032 Στρόβολος
Λευκωσία

Ταχυδρομική Διεύθυνση
Τ.Θ. 28777
2082 Στρόβολος
Λευκωσία


Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας