Υπηρεσία Εξετάσεων
Παγκύπριες Εξετάσεις 2021

Ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για διεκδίκηση θέσης στα ΑΑΕΙ Ελλάδας 2021Θέμα Αρχείο
Εγχειρίδια Χρήσης - User Manuals
Εγχειρίδιο Χρήσης - Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Υποβολής Αιτήσεων για ΑΑΕΙ Ελλάδας 2021
Συνήθεις ερωτήσεις
Συνήθεις ερωτήσεις - Παγκύπριες Εξετάσεις
Άλλες πληροφορίες
Ιστοσελίδα για τις Παγκύπριες Εξετάσεις 2021

Τεχνική Υποστήριξη

Ημερομηνίες λειτουργίας: 21/7/2021 μέχρι 27/7/2021
Ωράριο λειτουργίας: 9:00 - 19:00

Τηλέφωνα: 22582933 / 22582934
Email: ypexetaseon@schools.ac.cy

Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας