Υπηρεσία Εξετάσεων
Παγκύπριες Εξετάσεις 2021

Ηλεκτρονική πλατφόρμα για συμμετοχή στις Παγκύπριες Εξετάσεις 2021Θέμα Αρχείο
Εγχειρίδια Χρήσης - User Manuals
Εγχειρίδιο Χρήσης - Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Υποβολής Αιτήσεων για συμμετοχή στις Παγκύπριες Εξετάσεις 2021
Βοήθημα για υποβολή αίτησης συμμετοχής στις Παγκύπριες Εξετάσεις 2021
Συνήθεις ερωτήσεις
Συνήθεις ερωτήσεις - Παγκύπριες Εξετάσεις
Συνήθεις ερωτήσεις - Ηλεκτρονική Υποβολή Αιτήσεων
Άλλες πληροφορίες για τις Παγκύπριες Εξετάσεις 2021
Ιστοσελίδα για τις Παγκύπριες Εξετάσεις 2021

Τεχνική Υποστήριξη

Ημερομηνίες λειτουργίας: 29/3/2021 μέχρι 9/4/2021
Ωράριο λειτουργίας: 9:00 - 20:00

Τηλέφωνα: 22582933 / 22582934
Email: ypexetaseon@schools.ac.cy

Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας