Υπηρεσία Εξετάσεων
Παγκύπριες Εξετάσεις 2021

Θέμα Αρχείο
Γενικός Βαθμός Κατάταξης και Έγκυρα Πλαίσια Πρόσβασης ΑΑΕΙ Ελλάδας
Γενικός Βαθμός Κατάταξης και Έγκυρα Πλαίσια Πρόσβασης για ΑΑΕΙ Ελλάδας 2021
Αποτελέσματα Παγκυπρίων Εξετάσεων
Αποτελέσματα Παγκύπριων Εξετάσεων 2021
Αποτελέσματα Παγκύπριων Εξετάσεων προηγούμενων χρόνων
Βαθμολογίες Παγκυπρίων Εξετάσεων
Βαθμολογίες Παγκύπριων Εξετάσεων 2021
Βαθμολογίες Παγκύπριων Εξετάσεων προηγούμενων χρόνων
Θέματα - Λύσεις
Θέματα και Λύσεις Παγκυπρίων Εξετάσεων 2021
Θέματα και Λύσεις Παγκυπρίων Εξετάσεων
Πρόγραμμα Παγκύπριων Εξετάσεων 2021
Πρόγραμμα Παγκύπριων Εξετάσεων 2021
Ηλεκτρονική πλατφόρμα
Ηλεκτρονική πλατφόρμα
Οδηγoί Παγκυπρίων Εξετάσεων 2021
Τόμος Α
Τόμος Β
Τόμος Γ
Αναθεωρημένη Ύλη Παγκύπριων Εξετάσεων 2021
Έντυπα
Αίτηση για Παροχή Διευκολύνσεων
Βοήθημα για υποβολή αίτησης συμμετοχής στις Παγκύπριες Εξετάσεις 2021
Πρακτική Δοκιμασία 2021- Αίτηση Πριμοδότησης Διακριθέντων Αθλητών/ριών
Πρακτική Δοκιμασία 2021 - Αίτηση Έκδοσης Βεβαίωσης για Διακρίσεις σε Σχολικούς Αγώνες
Βεβαίωση Φοίτησης (Π3)
Ενημέρωση
Ενημέρωση Παγκύπριων Εξετάσεων
Ενημέρωση Παγκύπριων AAEI Ελλάδας
Στατιστικά Στοιχεία
Στατιστικά Στοιχεία Παγκυπρίων Εξετάσεων προηγούμενων χρόνων

Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας