ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Επικοινωνία

Υπουργός:
Κώστας Χαμπιαούρης

Γραμματείς Υπουργού:
Κίκα Ματθαίου
Τηλέφωνο: 22809554

Λυδία Λειβαδιώτη
Τηλέφωνο: 22809555
Τηλεομοιότυπο: 22426349
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο Υπουργού: minister@moec.gov.cy

Λειτουργοί Γραφείου Υπουργού:
Ριαλά Αγγελική
Τηλέφωνο: 22800996
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: arialas@moec.gov.cy

Χατζησωτηρίου Μαρίζα
Τηλέφωνο: 22800602
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: mhadjisoteriou@papd.mof.gov.cy

Σαββίδης Ιωάννης
Τηλέφωνο: 22800611
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: isavvides@moec.gov.cy

Κουτσίδης Πάμπος
Τηλέφωνο: 22800982
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: chkoutsides@schools.ac.cy

Γραφείο Τύπου
Οικονομίδης Γιάννης
Τηλέφωνο: 22800612
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: yeconomides@moec.gov.cy

Παστελλά Ιωάννα
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: ipastella@pio.moi.gov.cy

Τηλεομοιότυπο: 22809526Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού