ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

Επικοινωνία

Υπουργός:
Δρ Αθηνά Μιχαηλίδου

Γραμματεία Υπουργού:
Κίκα Ματθαίου
Τηλέφωνο: 22809554

Τηλεομοιότυπο: 22426349
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο Υπουργού: minister@moec.gov.cy

Λειτουργοί Γραφείου Υπουργού:
Τσιάρλιστος Μιχάλης
Τηλέφωνο: 22800982
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: mcharlistos@schools.ac.cy

Γεωργιάδου Δανάη
Τηλέφωνο: 22800882
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: dgeorgiadou@schools.ac.cy

Κυριάκου Λούκας
Τηλέφωνο: 22800611
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: lkyriacou@moec.gov.cy

Νικολάου Χριστίνα
Τηλέφωνο: 22806333
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: cnicolaou@moec.gov.cy

Γραφείο Τύπου
Οικονομίδης Γιάννης
Τηλέφωνο: 22800612
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: yeconomides@moec.gov.cy

Παστελλά Ιωάννα
Τηλέφωνο: 22800954
Τηλεομοιότυπο: 22809526
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:
ipastella@pio.moi.gov.cy
Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας