ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

Επικοινωνία

Υπουργός:
Δρ Αθηνά Μιχαηλίδου

Γραμματεία Υπουργού
Ματθαίου Κίκα
Τηλέφωνο: 22809554

Χαραλάμπους Παναγιώτα
Τηλέφωνο: 22809555

Τηλεομοιότυπο: 22426349
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο Υπουργού: minister@moec.gov.cy

Λειτουργοί Γραφείου Υπουργού
Πιερή Νίκος - Συντονιστής
Τηλέφωνο: 22800996
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: npieri@moec.gov.cy

Παπαδήμου Όλγα
Τηλέφωνο: 22806375
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: opapadimou@moec.gov.cy

Χρυσοστόμου Παναγιώτα
Τηλέφωνο: 22800669
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: pchrysostomou@moec.gov.cy

Πετσιήνι Ξενόπουλος Θωμάς
Τηλέφωνο: 22800611
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: tpeccini@moec.gov.cy

Νικολάου Χριστίνα
Τηλέφωνο: 22806333
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: cnicolaou@moec.gov.cy

Χαραλάμπους Παντελής
Τηλέφωνο: 22800693
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: pcharalambous@moec.gov.cy

Γραφείο Τύπου
Οικονομίδης Γιάννης - Συντονιστής
Τηλέφωνο: 22800612
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: yeconomides@moec.gov.cy

Παστελλά Ιωάννα
Τηλέφωνο: 22800954
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: ipastella@pio.moi.gov.cy


Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας