ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Σύστημα Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΣΤΕΕΚ)

Το Σύστημα Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΣΤΕΕΚ) του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠAN) στοχεύει στην εκπαίδευση και ενδυνάμωση των πολιτών, μαθητών/μαθητριών και ενηλίκων, σε βασικές και ειδικές επαγγελματικές γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες για καλύτερη αξιοποίηση των ευκαιριών και αντιμετώπιση των προκλήσεων στην κοινωνία, την οικονομία και τον χώρο εργασίας. Επιπλέον, στοχεύει στην προετοιμασία των αποφοίτων για σπουδές σε Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα .

Στο πλαίσιο του ΣΤΕΕΚ προσφέρονται προγράμματα Δευτεροβάθμιας, Δεύτερης Ευκαιρίας, Δια Βίου, και Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, προσφέρονται τα ακόλουθα πέντε (5) προγράμματα:
Οδηγός Συστήματος Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΣΤΕΕΚ) Ειδικότητες ΜΤΕΕ και Περιγραφές Ενδεικτικών Μαθημάτων Οδηγός Μαθητευόμενων για τη Μαθητεία στην Κύπρο

Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας