ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Μεταλυκειακά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΜΙΕΕΚ)Στόχοι

Τα ΜΙΕΕΚ, μετά από την πιστοποίησή τους από τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης, αποτελούν Δημόσια Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Προσφέρουν, δωρεάν, υψηλής ποιότητας προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, διετούς κύκλου, σε αναπτυσσόμενους τομείς, παρέχοντας στους πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας την ευκαιρία απόκτησης, βελτίωσης ή αναβάθμισης των επαγγελματικών τους προσόντων και δεξιοτήτων, ώστε να καταστούν ικανότεροι και αποτελεσματικότεροι για απασχόληση και συμμετοχή στην αγορά εργασίας, κυπριακή και ευρωπαϊκή.

Σκοπός

Σκοπός των ΜΙΕΕΚ είναι η προσφορά σύγχρονων Προγραμμάτων Σπουδών, τα οποία παρέχουν επιστημονικές, τεχνικές και επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες, οι οποίες εντάσσουν ομαλά και αποτελεσματικά τους/τις σπουδαστές/σπουδάστριες στο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον. Ταυτόχρονα, χαρακτηρίζονται από ευελιξία και προσαρμοστικότητα προς τις ραγδαία επιτελούμενες αλλαγές στην απασχόληση, την οικονομία, τα επαγγέλματα και το περιεχόμενο των επαγγελμάτων. Ως αποτέλεσμα, τα προσφερόμενα Προγράμματα Σπουδών σε κάθε επαρχία μεταβάλλονται ανάλογα με τη ζήτηση, τις ανάγκες της αγοράς εργασίας αλλά και τις ιδιαίτερες ανάγκες συγκεκριμένων γεωγραφικών περιοχών σε ανθρώπινο δυναμικό με εξειδικευμένη κατάρτιση.

Κλάδοι ΣπουδώνΕπίσημος Ιστότοπος ΜΙΕΕΚ

Σημείο Επαφής
Τηλέφωνο: 22800651
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: circulartech@schools.ac.cy


Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας