ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Επικοινωνία
Γιώργος Χατζηχαραλάμπους
Λειτουργός Γραφείου Προαιρετικών Ολοήμερων Σχολείων
Τηλέφωνο: 22800795, 22809543
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείo: proairetika-oloimera@schools.ac.cy

Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού