ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Επικοινωνία
Χρυσάνθη Κρασιά
Σύμβουλος Ολοήμερων Σχολείων
Τηλέφωνο: 22809543
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείo: oloimero@schools.ac.cy


Δρ Λάμπρη Τρισόκκα
Σύμβουλος Ολοήμερων Σχολείων
Τηλέφωνο: 22800795
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείo: oloimero@schools.ac.cy


Τηλεομοιότυπο: 22512783

Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού