ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Ενημέρωση
Έντυπα

Προαιρετικά Ολοήμερα Δημόσια Δημοτικά και Ειδικά Σχολεία
Θέμα Αρχείο
ΠΟΕΕ 2 - Δήλωση ενδιαφέροντος γονέα/κηδεμόνα για απογευματινή φοίτηση παιδιού στο Προαιρετικό Ολοήμερο Ειδικό Σχολείο (ΠΟΕΕ)
ΠΟΔ 2 - Δήλωση ενδιαφέροντος γονέα/κηδεμόνα για απογευματινή φοίτηση παιδιού στο Προαιρετικό Ολοήμερο Σχολείο (ΠΟΣ)
ΠΟΔ 3 - Επιβεβαιωμένες Εγγραφές Παιδιών στο Προαιρετικό Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο
ΠΟΔ 5 - Επιβεβαιωμένες εγγραφές παιδιών στο Προαιρετικό Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο
Υπεύθυνη Δήλωση Αποδοχής Θέσης για Αγορά Υπηρεσιών στα ΠΟΣ
ΟΣ1 - Μητρώο Καταγραφής Υπερωριών
Παράδειγμα 1
Παράδειγμα 2


ΟΣ5 - Έντυπο Εγγραφής μαθητή - Προαιρετικό Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο
ΟΣ5Α - Έντυπο Εγγραφής μαθητή - Προαιρετικό Ολοήμερο Ειδικό Σχολείο
ΟΣ7 - Διδακτικό Προσωπικό Προαιρετικού Ολοήμερου Σχολείου
OΣ8 - Στατιστικά Στοιχεία Προαιρετικών Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων
OΣ8A - Στατιστικά Στοιχεία Προαιρετικών Ολοήμερων Ειδικών Σχολείων
ΟΣ10Α - Έντυπο Στελέχωσης Προαιρετικών Ολοήμερων Ειδικών Σχολείων
ΟΣ12 - Έντυπο για Σχολική Συνοδό
Έντυπα Προσφορών για Αγορά Εξοπλισμού

Προαιρετικά Ολοήμερα Δημόσια Νηπιαγωγεία
Θέμα Αρχείο
ΟΝ1 - Μητρώο Καταγραφής Υπερωριών
Παράδειγμα 1
Παράδειγμα 2


ΠOΝ 2 - Δήλωση ενδιαφέροντος γονέα/κηδεμόνα για απογευματινή φοίτηση παιδιού στο Προαιρετικό Ολοήμερο Σχολείο (ΠΟΣ)
ΠOΝ 3 - Επιβεβαιωμένες Εγγραφές Παιδιών στο Προαιρετικό Ολοήμερο Δημόσιο Νηπιαγωγείο
ΠOΝ 5 - Επιβεβαιωμένες εγγραφές παιδιών στο Προαιρετικό Ολοήμερο Δημόσιο Νηπιαγωγείο
OΝ5 - Έντυπο Εγγραφής μαθητή
ΟΝ7 - Διδακτικό Προσωπικό Προαιρετικού Ολοήμερου Δημόσιου Νηπιαγωγείου
ΟΝ8 - Στατιστικά Στοιχεία Προαιρετικών Ολοήμερων Δημόσιων Νηπιαγωγείων
ΟΝ12 - Έντυπο για Σχολική Συνοδό
Έντυπα Προσφορών για Αγορά Εξοπλισμού

Σύνδεσμοι Γονέων και Σχολικές Εφορείες
Θέμα Αρχείο
Διαιτολόγιο για τη σίτιση των παιδιών στο Προαιρετικό Ολοήμερο Σχολείο (ΠΟΣ)
Δήλωση Ενδιαφέροντος για Εφαρμογή του Προαιρετικού Ολοήμερου Δημόσιου Σχολείου
ΟΣΥ1 Απολογισμός Σχολικών Εφορειών Δημοτικών Σχολείων/Δημόσιων Νηπιαγωγείων για χορηγίες ολοήμερου σχολείου
Έντυπο
ΟΣΥ1 Απολογισμός Συνδέσμων Γονέων Ειδικών Σχολείων για χορηγίες ολοήμερου σχολείου
Έντυπο

Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού