ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Ενημέρωση
Έντυπα

Προαιρετικά Ολοήμερα Δημόσια Δημοτικά/Ειδικά Σχολεία
και Προαιρετικά Ολοήμερα Δημόσια Νηπιαγωγεία

Θέμα Αρχείο
ΠΟΣ 1 - Έγκριση Εγγραφής

Σχολικές Εφορίες
Θέμα Αρχείο
ΠΟΣ/ΣΕ1 - Εργοδότηση σχολικού/ής βοηθού

Σύνδεσμοι Γονέων
Θέμα Αρχείο
Διαιτολόγιο για τη σίτιση των παιδιών στο Προαιρετικό Ολοήμερο Σχολείο (ΠΟΣ)
ΠΟΣ-ΣΓ-1 - Δήλωση Ενδιαφέροντος για Εφαρμογή του Προαιρετικού Ολοήμερου Δημόσιου Σχολείου
ΠΟΣ-ΣΓ-2 - Προσφορές για αγορές εξοπλισμού

Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας