ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
 
Οικοσελίδα


Φίλοι και φίλες,

Καλώς ήρθατε στον ανανεωμένο ιστοχώρο της Ενδοτμηματικής Επιτροπής Ανάπτυξης - Βελτίωσης Σχολικής Μονάδας.

Με στόχο τη συνεχή ανάπτυξη και βελτίωση της σχολικής μονάδας, δημιουργήθηκε ένας ξεχωριστός και με πλούσια θεματολογία ιστοχώρος, για να ενισχύσει το έργο του σχολικού οργανισμού. Ο ιστοχώρος αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο προβολής, διαδικτυακής επικοινωνίας και ενημέρωσης των εκπαιδευτικών και διευθυντικών στελεχών για τα θέματα εκπαιδευτικής ηγεσίας, πολιτικής και οργάνωσης για ένα καλύτερο σχολείο για ένα καλύτερο εκπαιδευτικό αύριο.

Έτσι, στον ιστοχώρο συγκεντρώνεται υποστηρικτικό, επιμορφωτικό υλικό, καλές πρακτικές, χρήσιμα εργαλεία, που εμπίπτουν στους τομείς δράσης της εκπαιδευτικής ηγεσίας και πολιτικής, ως απόρροια της καθημερινής δουλειάς της κάθε σχολικής κοινότητας, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην επιμόρφωση, ανάπτυξη και πρόοδο των εκπαιδευτικών.

Σας ευχαριστούμε θερμά που έχετε αγκαλιάσει και στηρίζετε έμπρακτα αυτή την προσπάθεια, με την αποστολή κειμένων, παρουσιάσεων για δημοσίευση. Ευελπιστούμε πως με τη δική σας συνεργασία και τον εμπλουτισμό του υλικού της ιστοσελίδας, η επιτροπή μπορεί να συνεχίσει να υπηρετεί με συνέπεια τον στόχο της δημιουργίας της, να προάγει και να προβάλλει την επιστήμη της εκπαιδευτικής διοίκησης, πετυχαίνοντας την περαιτέρω ανάπτυξη και βελτίωση του κυπριακού σχολείου.

Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας