ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
 
Επικοινωνία

Επιτροπή Ανάπτυξης-Βελτίωσης Σχολικής Μονάδας
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: dde-anaptixi-veltiosi@schools.ac.cy

Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού