ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
 
Οικοσελίδα


Φίλες και φίλοι!
Σας καλωσορίζουμε στον ιστοχώρο της Ενδοτμηματικής Επιτροπής Ανάπτυξης-Βελτίωσης της Σχολικής Μονάδας.

Η Επιτροπή μας φιλοδοξεί, με τη δική σας στήριξη και συνεργασία, να συμβάλει κατά τρόπο συγκροτημένο και συστηματικό στη δημιουργία τέτοιων συνθηκών και προϋποθέσεων που να διασφαλίζουν τη συνεχή ανάπτυξη, βελτίωση και εκσυγχρονισμό των σχολικών μονάδων δημοτικής εκπαίδευσης.

Η δημιουργία αυτού του ιστοχώρου υλοποιεί μια από τις πρώτες μας δράσεις η οποία στοχεύει στη συνεχή παραγωγή και διάχυση προς τους/τις εκπαιδευτικούς και τα σχολεία μας χρήσιμων ιδεών, εργαλείων, καλών πρακτικών και άλλου υποστηρικτικού και επιμορφωτικού υλικού.

Για την επιτυχία της πιο πάνω προσπάθειας προσβλέπουμε στη δική σας ενεργό συμμετοχή και συνεργασία. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσα από το σύνδεσμο «Επικοινωνία», για να μεταφέρετε τις δικές σας ιδέες, απόψεις, αλλά και σχετικό υλικό που να εμπίπτει στους τομείς δράσης μας, όπως αυτοί φαίνονται στο μενού αριστερά. Με βάση το υλικό αυτό ο ιστοχώρος μας θα ανανεώνεται τακτικά.

Σας ευχαριστούμε θερμά που έχετε ήδη αγκαλιάσει και στηρίζετε έμπρακτα αυτή την προσπάθεια. Με τη βοήθεια και τη συμβολή όλων σίγουρα μπορούμε να πετύχουμε πολλά όσο αφορά την περαιτέρω ανάπτυξη και βελτίωση του κυπριακού σχολείου.
Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας