ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ | ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ - ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

Προγράμματα Σπουδών

Προγράμματα Σπουδών ανά Μάθημα
Γνωστικό Αντικείμενο Αναλυτικό Πρόγραμμα
2010
Περίγραμμα περιεχομένου Α.Π. / Δείκτες Επιτυχίας - Επάρκειας 2016
Δημοτικό Γυμνάσιο Λύκειο
Αγωγή Υγείας    
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα  
Αρχαία Ελληνική Γραμματεία
Βιολογία Γυμνασίου και Α΄Λυκείου  
Γεωγραφία  
Εικαστικές Τέχνες
Εμπορικά      
Θεατρική Αγωγή      
Θεατρολογία    
Θρησκευτικά
Ιστορία
Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή      
Λατινικά  
Λογική - Φιλοσοφία  
Λογιστική  
Λογοτεχνία  
Μαθηματικά
Μουσική
Νέα Ελληνική Γλώσσα / Ελληνικά  
Ξένες Γλώσσες      
Αγγλικά
Γαλλικά    
Γερμανικά, Ισπανικά, Ιταλικά, Ρωσικά  
Τουρκικά  
Οικιακή Οικονομία  
Οικονομικά  
Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων  
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση / Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη    
Πληροφορική και Επιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών  
Πολιτική Οικονομία      
Προσχολική Εκπαίδευση    
Σχεδιασμός και Τεχνολογία
Φυσικές Επιστήμες για το Δημοτικό    
Φυσική Αγωγή
Φυσική  
Φωτογραφική Τέχνη  
Χημεία  

Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού