ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Προγράμματα Σπουδών

Τόμοι Προγραμμάτων Σπουδών
Θέμα Αρχείο
Αναλυτικά Προγράμματα - Τόμος Α'
Αναλυτικά Προγράμματα - Τόμος Β'

Προγράμματα Σπουδών ανά Μάθημα
Θέμα Αρχείο
Αγγλικά Προδημοτικής και Δημοτικής Εκπαίδευσης
Αγωγή Υγείας *
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
Βιολογία Γυμνασίου και Α΄Λυκείου
Γεωγραφία
Εικαστικές Τέχνες
Θεατρική Αγωγή
Θρησκευτικά
Ιστορία
Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή
Λογοτεχνία
Μαθηματικά
Μουσική και Παράρτημα Τεχνολογίας
Νέα Ελληνική Γλώσσα
Ξένες Γλώσσες - Γυμνάσιο/Λύκειο
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση / Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη
Πληροφορική και Επιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
Πολιτική Οικονομία
Προσχολική Εκπαίδευση
Σχεδιασμός και Τεχνολογία
Φυσικές Επιστήμες για το Δημοτικό
Φυσική Αγωγή
Φυσική Γυμνασίου και Α' Λυκείου
Χημεία Γυμνασίου και Α΄Λυκείου

* Οι Δείκτες Επιτυχίας που αναφέρονται στο Πρόγραμμα Σπουδών "Αγωγής Υγείας" (σελ. 9-22) έχουν τροποποιηθεί. Η πιο πρόσφατη έκδοση περιλαμβάνεται στο αρχείο "Πίνακας Δεικτών Επιτυχίας ανά Θεματική Ενότητα και Τάξη"
Υπηρεσία Διαδικτύου - Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού