Υπηρεσία Εξετάσεων
Θέματα Παγκύπριων Εξετάσεων

Θέματα - Λύσεις Παγκύπριων Εξετάσεων  
Μαΐου - Ιουνίου 2021
Ιουνίου 2020
Μαΐου - Ιουνίου 2019
Μαΐου - Ιουνίου 2018
Μαΐου - Ιουνίου 2017
Μαΐου - Ιουνίου 2016
Μαΐου - Ιουνίου 2015
Μαΐου - Ιουνίου 2014
Μαΐου - Ιουνίου 2013
Μαΐου - Ιουνίου 2012
Μαΐου - Ιουνίου 2011
Μαΐου - Ιουνίου 2010
Μαΐου - Ιουνίου 2009
Μαΐου - Ιουνίου 2008
Μαΐου - Ιουνίου 2007
Μαΐου - Ιουνίου 2006

Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας