Υπηρεσία Εξετάσεων
Οδηγοί Παγκύπριων Εξετάσεων

Θέμα Αρχείο Ημερομηνία
Τόμος Α 31/01/2022
Τόμος Β 31/01/2022
Τόμος Γ 31/01/2022

Στους τόμους Β' και Γ' περιλαμβάνεται η φετινή εξεταστέα ύλη και εξεταστικά δοκίμια προηγούμενων χρόνων ή δειγματικά εξεταστικά δοκίμια για τα λύκεια και τις τεχνικές σχολές αντίστοιχα.
Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας