ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Διευθύνσεις, Τηλέφωνα και Ηλεκτρονικές Διευθύνσεις

Προδημοτική Εκπαίδευση
Δημόσια Νηπιαγωγεία
Τοπικές Αργίες Δημόσιων Νηπιαγωγείων
Τυποποίηση Ονομάτων Δημόσιων Νηπιαγωγείων (σύμφωνα με το ρομανικό αλφάβητο)
Δημόσια Nηπιαγωγεία με χρέωση για παροχή υπηρεσιών
Δημόσια Nηπιαγωγεία με Δράσεις Σχολικής και Κοινωνικής Ένταξης+ (ΔΡΑ.Σ.Ε.+)
Δημόσια Νηπιαγωγεία με Ειδικές Μονάδες
Προαιρετικά Ολοήμερα Δημόσια Νηπιαγωγεία
Θερινά Δημόσια Νηπιαγωγεία
Σύνδεσμοι Γονέων Δημόσιων Νηπιαγωγείων
Κοινοτικά Νηπιαγωγεία
Τυποποίηση Ονομάτων Κοινοτικών Νηπιαγωγείων (σύμφωνα με το ρομανικό αλφάβητο)

Δημοτική Εκπαίδευση
Δημόσια Δημοτικά Σχολεία
Τοπικές Αργίες Δημόσιων Δημοτικών Σχολείων
Τυποποίηση Ονομάτων Δημόσιων Δημοτικών Σχολείων (σύμφωνα με το ρομανικό αλφάβητο)
Δημόσια Δημοτικά Σχολεία με Δράσεις Σχολικής και Κοινωνικής Ένταξης+ (ΔΡΑ.Σ.Ε.+)
Δημόσια Δημοτικά Σχολεία με Ειδικές Μονάδες
Ενιαία Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία
Προαιρετικά Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία
Θερινά Δημόσια Δημοτικά Σχολεία
Σύνδεσμοι Γονέων Δημόσιων Δημοτικών Σχολείων
Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης

Mέση Γενική Εκπαίδευση
Δημόσια Σχολεία Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης (Γυμνάσια - Λύκεια)
Τυποποίηση Ονομάτων Δημόσιων Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης (σύμφωνα με το ρομανικό αλφάβητο)
Δημόσια Σχολεία Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης με Δράσεις Σχολικής και Κοινωνικής Ένταξης+ (ΔΡΑ.Σ.Ε.+)
Δημόσια Σχολεία Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης με Ειδικές Μονάδες
Σύνδεσμοι Γονέων Δημόσιων Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης
Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης

Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση
Δημόσια Σχολεία Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
Τυποποίηση Ονομάτων Δημόσιων Σχολείων Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (σύμφωνα με το ρομανικό αλφάβητο)
Δημόσια Σχολεία Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης με Δράσεις Σχολικής και Κοινωνικής Ένταξης+ (ΔΡΑ.Σ.Ε.+)
Δημόσια Σχολεία Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης με Ειδικές Μονάδες
Σύνδεσμοι Γονέων Δημόσιων Σχολείων Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης

Ειδική Εκπαίδευση
Ειδικά Σχολεία
Τοπικές Αργίες Δημόσιων Ειδικών Σχολείων
Τυποποίηση Ονομάτων Ειδικών Σχολείων (σύμφωνα με το ρομανικό αλφάβητο)
Προαιρετικά Ολοήμερα Ειδικά Σχολεία
Σύνδεσμοι Γονέων Δημόσιων Ειδικών Σχολείων

Ιδιωτική Εκπαίδευση
Εγκεκριμένα Ιδιωτικά Νηπιαγωγεία
Εγκεκριμένα Ιδιωτικά Δημοτικά Σχολεία
Εγκεκριμένα Ιδιωτικά Σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης
Εγκεκριμένα Ιδιωτικά Φροντιστήρια - Υφιστάμενος Κατάλογος
Εγκεκριμένα Ιδιωτικά Φροντιστήρια - Μητρώο Α
Εγκεκριμένα Ιδιωτικά Φροντιστήρια - Μητρώο Β

Άλλα Σχολεία και Ιδρύματα
Ιδρύματα
Άλλα Σχολεία

Σχολικές Εφορείες
Κατάλογος Σχολικών Εφορειών
Κατάλογος Σχολικών Εφορειών που έχουν κάτω από την εποπτεία τους Σχολεία Μέσης και Δημοτικής Εκπαίδευσης
Σχολεία ανά Σχολική Εφορεία

Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας