Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών

Επικοινωνία

Γλάδστωνος 6 – 1095 Λευκωσία
Ταχ. Θυρ. 21952 – 1515 Λευκωσία


Διευθυντής
Προσωρινά κενή θέση

Ανώτερος Ερευνητής
Νίκος Κουρεάς
Τηλέφωνο: 22456323
Ηλ. Ταχυδρομείο:
ncoureas@moec.gov.cy

Αποσπασμένοι Εκπαιδευτικοί
Μαρία Ματθαίου
Τηλέφωνο: 22456327
Ηλ. Ταχυδρομείο:mmath@te.schools.ac.cy


Αναστασία Χάματσου

Θωμάς Παπαγεωργίου

Κωνσταντίνος Γεωργίου
Τηλέφωνο: 22456322
Ηλ. Ταχυδρομείο:kogeorgiou@schools.ac.cy


Έκτακτη Αορίστου Χρόνου
Αργυρώ Ξενοφώντος
Τηλέφωνο: 22456326
Ηλ. Ταχυδρομείο: axenophontos@moec.gov.cy


Βιβλιοθήκη
Αναστασία Παντελίδου

Κλητήρας
Δήμος Πανταζής
Τηλέφωνο: 22456321
Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας