ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

Δρ Μαρίνα Ιωάννου Χασάπη
Γενική Διευθύντρια Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας

Η Δρ. Μαρίνα Ιωάννου Χασάπη είναι η Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, από την 1η Ιουλίου 2023.

Είναι κάτοχος διδακτορικού τίτλου στον τομέα των Εργασιακών Σχέσεων. Κατέχει, επίσης, μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών στη Διοίκηση του Δημόσιου Τομέα (MPSM) και στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA), καθώς και πτυχίο Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών. Έχει υπηρετήσει στο παρελθόν ως Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας, μεταξύ 2021-2023, και για περισσότερα από 27 χρόνια, σε διάφορες θέσεις ευθύνης στο Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Η Δρ. Μαρίνα Ιωάννου Χασάπη διετέλεσε μέλος Διοικητικών Συμβουλίων (Δ.Σ.), όπως του Δ.Σ. του European Foundation of Living and Working Conditions, του Δ.Σ. του Κυπριακού Οργανισμού για τη Σήμανση Πολύτιμων Μετάλλων (ASSAY), και του Δ.Σ. του Συνδέσμου Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου. Η Δρ. Χασάπη έχει διδάξει, επι σειρά ετών, Εργασιακές Σχέσεις, τόσο στο Πανεπιστήμιο Κύπρου όσο και στο Μεσογειακό Ινστιτούτο Διεύθυνσης.

 
Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας