ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (ΕΘΕΕ) 2022-2023

Έργο

Περιγραφή

Το υφιστάμενο Έργο αποτελεί συνέχεια των προηγούμενων Έργων ως προς τους στόχους για την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων των ενηλίκων. Όλοι οι ενήλικες σήμερα χρειάζονται δεξιότητες, όχι απλώς καλύτερο γραμματισμό ή αριθμητισμό, αλλά και καλύτερες ψηφιακές γνώσεις.

Στην Ευρώπη σήμερα υπάρχει ένα αυξανόμενο «ψηφιακό χάσμα» δεξιοτήτων, το οποίο έχει γίνει ακόμα μεγαλύτερο με την κρίση που δημιούργησε η πανδημία του Covid-19. Οι ψηφιακές δεξιότητες αποτελούν βασικά προσόντα των ενηλίκων, τόσο για να ανταποκρίνονται στις νέες απαιτήσεις όσο και για μια βιώσιμη σταδιοδρομία και για ενεργό πολιτότητα. Ωστόσο, πολλοί ενήλικες δεν διαθέτουν τις δεξιότητες που χρειάζονται για να ζουν και να εργάζονται σε μια ολοένα και πιο ψηφιακή κοινωνία και αγορά εργασίας. Κατά συνέπεια, δεν είναι σε θέση να επωφεληθούν πλήρως από τις ευκαιρίες που παρέχουν τα ψηφιακά μέσα και διατρέχουν τον κίνδυνο να βρεθούν ακόμα περισσότερο αποκλεισμένοι, καθώς ολοένα και περισσότερες πληροφορίες και υπηρεσίες παρέχονται διαδικτυακά.

Στο πλαίσιο αυτό, οι δραστηριότητες που έχουν προγραμματιστεί κατά τη διάρκεια του Έργου για τα έτη 2022-2023 για την προώθηση των πιο πάνω στόχων είναι, μεταξύ άλλων, οι ακόλουθες:

  • Ενίσχυση της διαδικτυακής εκπαιδευτικής πλατφόρμας Moodle καθώς και η δημιουργία και ανάρτηση περαιτέρω ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού και ψηφιακών εκπαιδευτικών εργαλείων.
  • Παραγωγή διαδικτυακού εκπαιδευτικού υλικού για διάφορα θέματα/μαθήματα.
  • Συντονιστικές συναντήσεις.
  • Σειρά σεμιναρίων επιμόρφωσης.
  • Παραγωγή προωθητικού/ενημερωτικού υλικού.
  • Συμμετοχή σε ευρωπαϊκούς οργανισμούς για την εκπαίδευση ενηλίκων (π.χ. European Basic Skills Network).Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας