ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (ΕΘΕΕ) 2024-2025

Επικοινωνία

Δρ Γιάννης Σαββίδης
Προϊστάμενος Γραφείου Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων, Διά Βίου Μάθησης και Εκπαίδευσης Ενηλίκων
Τηλέφωνο: +357 22800697
Τηλεομοιότυπο: +357 22806323
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: isavvides@moec.gov.cy


Δρ Νικολέτα Ιωάννου
Λειτουργός Γραφείου Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων, Διά Βίου Μάθησης και Εκπαίδευσης Ενηλίκων

Τηλέφωνο: +357 22800825
Τηλεομοιότυπο: +357 22806323
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: nioannou@moec.gov.cy


Δρ Χριστιάνα Μαρμαρά
Λειτουργός Γραφείου Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων, Διά Βίου Μάθησης και Εκπαίδευσης Ενηλίκων

Τηλέφωνο: +357 22800868
Τηλεομοιότυπο: +357 22806323
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: cmarmara@moec.gov.cy


Ελευθερία Κυριακού
Λειτουργός Γραφείου Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων, Διά Βίου Μάθησης και Εκπαίδευσης Ενηλίκων

Τηλέφωνο: +357 22800614
Τηλεομοιότυπο: +357 22806323
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: ekyriakou@schools.ac.cy


Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας