ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

Οικοσελίδα


Ο γενικός σκοπός των Επιμορφωτικών Κέντρων είναι η ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας του κάθε ατόμου και η κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική πρόοδος των πολιτών και της κοινωνίας γενικότερα.

Οι σκοποί των Επιμορφωτικών Κέντρων συμβαδίζουν με την αναπτυξιακή πολιτική του κράτους και τους ευρύτερους στόχους του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας για παροχή ευκαιριών «Δια Βίου Μάθησης» σε όλους τους πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας και την καταπολέμηση των μορφωτικών ανισοτήτων για την αποτελεσματικότερη ένταξη και δράση τους στην Ενωμένη Ευρώπη.

Τα Επιμορφωτικά Κέντρα άρχισαν τη λειτουργία τους το 1960, με την ανακήρυξη της Κυπριακής Δημοκρατίας, κυρίως στην ύπαιθρο. Το 1974 επεκτάθηκαν και στις πόλεις και σήμερα καλύπτουν κάθε γωνιά των ελεύθερων περιοχών της Κύπρου, προσφέροντας ευκαιρίες επιμόρφωσης σε χιλιάδες άτομα 15 ετών και άνω. Προσφέρουν 70 περίπου διαφορετικά θέματα κάθε χρόνο και έχουν καταξιωθεί στη συνείδηση των πολιτών ως ένα αξιόλογο πρόγραμμα επιμόρφωσης ενηλίκων γι’ αυτό και μεγάλος αριθμός, πέραν των 20.000 ετησίως, συμμετέχει μαζικά σε αυτό.

Παράλληλα, τα Επιμορφωτικά Κέντρα οργανώνουν κάθε χρόνο, δωρεάν, σε Ιδρύματα, Στέγες Ενηλίκων, Κέντρα Φροντίδας Ηλικιωμένων κ.ά., ειδικές ομάδες στις οποίες φοιτούν αναλφάβητοι/ες, άτομα με ειδικές ανάγκες, ανάπηροι/ες, εγκλωβισμένοι/ες, κατάδικοι, ψυχικά ασθενείς και άτομα Τρίτης Ηλικίας. Επίσης, προσφέρουν δωρεάν μαθήματα εκμάθησης της Ελληνικής γλώσσας σε παιδιά επαναπατρισθέντων Κυπρίων και παλιννοστούντων και σε Τουρκοκύπριους/ες, καθώς και δωρεάν μαθήματα  εκμάθησης της Τουρκικής γλώσσας σε Ελληνοκύπριους/ες.


 
Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας