ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Σύστημα Μαθητείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΣΜΕΕΚ)Προπαρασκευαστική Μαθητεία (ΠΜ)

Η ΠΜ έχει στόχο την προσφορά εναλλακτικών τρόπων μάθησης σε άτομα, που εγκαταλείπουν το τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα, χωρίς βασικές μαθησιακές ικανότητες ή επαγγελματικές δεξιότητες, έτσι ώστε να καθίστανται ικανοί/ικανές για περαιτέρω μάθηση με βάση τις εκάστοτε ανάγκες της αγοράς εργασίας. Πρόκειται για ένα ευέλικτο καινοτόμο πρόγραμμα, το οποίο στοχεύει να αντιμετωπίσει τη σχολική διαρροή και δίνει τη δυνατότητα ένταξης των νέων σε μια εναλλακτική μαθησιακή δομή. Στηρίζει την προσωπική ανάπτυξη των παιδιών, ενθαρρύνει τη δημιουργικότητά και αναπτύσσει τις γλωσσικές και κοινωνικές δεξιότητες τους.

Η ΠΜ απευθύνεται σε έφηβους/έφηβες ηλικίας 14-16 χρόνων που δεν έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία τις γυμνασιακές τους σπουδές (Γυμνάσιο) να ενταχθούν σε μια εναλλακτική μαθησιακή δομή.

Απώτεροι στόχοι είναι οι μαθητές/μαθήτριες:
 • να συνεχίσουν στον Κεντρικό Κορμό Μαθητείας που λειτουργεί στις Τεχνικές Σχολές Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας και Πάφου, ή
 • να επιστρέψουν, στο επίσημο εκπαιδευτικό σύστημα, νοουμένου ότι επιτύχουν στις κατατακτήριες εξετάσεις της Γ' Τάξης του ΥΠΑΝ. Ισχύει μόνο για μαθητές/μαθήτριες που έχουν ολοκληρώσει την Α’ και Β’ τάξη και έχουν εγγραφεί όμως, δεν έχουν ολοκληρώσει τη Γ’ τάξη Γυμνασίου.

Δυνατότητες που παρέχει η Προπαρασκευαστική Μαθητεία:
 1. Επανένταξη στην εκπαιδευτική διαδικασία μέσω της συμμετοχής σε ένα ευέλικτο καινοτόμο πρόγραμμα του ΥΠΑΝ,
 2. Ένταξη σε μια εναλλακτική μαθησιακή δομή με τη χρήση ενός εξειδικευμένου και εναλλακτικού ωρολογίου προγράμματος,
 3. Εξατομικευμένη υποστήριξη σε μαθησιακό επίπεδο ανάλογα με τις ανάγκες, την ηλικία και τις δυνατότητες του μαθητή/μαθήτριας,
 4. Παρακολούθηση προγραμμάτων προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης ανάλογα με την περίπτωση και με στόχο την κάλυψη των ατομικών αναγκών του/της κάθε μαθητή/μαθήτριας,
 5. Συνεχής παρακολούθηση/υποστήριξη από επιστημονικά εξειδικευμένο προσωπικό:
  • Καθηγητή Συμβουλευτικής & Επαγγελματικής Αγωγής,
  • Εκπαιδευτικό Ψυχολόγο,
  • Κλινικό Ψυχολόγο,
  • Κοινωνικό Λειτουργό
 6. Εισαγωγή στον ΚΚΜ εξασφαλίζοντας πιστοποιητικό αντίστοιχο με το επίπεδο 2 του Ευρωπαϊκού (EQF) και Εθνικού Πλαισίου Προσόντων (NQF),
 7. Επανένταξη στο τυπικό σύστημα εκπαίδευσης (νοουμένου ότι επιτύχουν στις κατατακτήριες εξετάσεις της Γ' Τάξης Γυμνασίου του ΥΠΑΝ. Ισχύει μόνο για μαθητές/μαθήτριες που έχουν ολοκληρώσει την Α' και Β' τάξη και έχουν εγγραφεί όμως δεν έχουν ολοκληρώσει τη Γ' τάξη Γυμνασίου.

Αναλυτικός Σχεδιασμός Προπαρασκευαστικής Μαθητείας
 1. «Πρόγραμμα προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης»
  Πρόκειται για ένα βιωματικό καινοτόμο πρόγραμμα το οποίο εφαρμόζεται σε ομαδικό επίπεδο και έχει διπλό σκοπό:
  1. Οι μαθητές/μαθήτριες να αποκτήσουν την ικανότητα λήψης επαγγελματικής και εκπαιδευτικής απόφασης, σύμφωνα με τις ανάγκες, τις αξίες, τα κίνητρα, τις ικανότητες, τα ενδιαφέροντα και τις προσδοκίες τους και να αναπτύξουν την ικανότητα της επίτευξης των επαγγελματικών στόχων τους,
  2. Οι μαθητές/μαθήτριες να επανενταχθούν στην εκπαίδευση.
 2. «Δημιουργική απασχόληση»
  Στόχος είναι μέσα από την παραγωγή μικρών Project, να τονωθεί η αυτοεκτίμηση και να ενισχυθεί η αυτοεικόνα των μαθητών/μαθητριών (Τέχνη, Θέατρο, Πληροφορική, θέματα Σχεδιασμού & Τεχνολογίας, Γυμναστική).
 3. «Γλωσσικές, αριθμητικές και κοινωνικές δεξιότητες»
  Η ενότητα της απόκτησης και ανάπτυξης των γλωσσικών, αριθμητικών και κοινωνικών δεξιοτήτων είναι ενσωματωμένη στην όλη εξέλιξη των δραστηριοτήτων των δύο προηγούμενων ενοτήτων, αλλά ενισχύεται και με τη διδασκαλία των Ελληνικών και Μαθηματικών.
 4. «Θεωρητική κατάρτιση»
  Το μέρος αυτό περιλαμβάνει τα μαθήματα Ελληνικών, Μαθηματικών, Φυσικής, Αγγλικών και Πληροφορικής.
 5. «Βασική κατάρτιση»:
  Απόκτηση γενικών και κοινωνικών δεξιοτήτων, κατά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας.
 6. «Παραγωγική κατάρτιση»:
  Περιλαμβάνει επισκέψεις σε επιχειρήσεις.

Οι εγγραφές στην ΠΜ διεξάγονται κατά τη διάρκεια του Ιουνίου. Συμπληρωματικές εγγραφές γίνονται τον Σεπτέμβριο στην ΠΜ κάθε επαρχίας. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και δεδομένου ότι υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις, δύναται να γίνουν εγγραφές μέχρι και το τέλος Δεκεμβρίου κατόπιν έγκρισης του Διευθυντή Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

Οι ενδιαφερόμενοι/ενδιαφερόμενες μαθητές/μαθήτριες και γονείς/κηδεμόνες μπορούν να επικοινωνούν με τους Καθηγητές Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής των Γυμνασίων για περισσότερες πληροφορίες ή απευθείας με τα σχολεία της Προπαρασκευαστικής Μαθητείας ως ακολούθως:

 1. Λευκωσία:
  Διευθύνων - Κος Κωνσταντίνος Σοφοκλέους

  Τηλ.: 22 572366
  Ιστοσελίδα: https://pm-lef.schools.ac.cy
  Διεύθυνση: Κεντρικά Κτήρια Πανεπιστημίου Κύπρου
  Καλλιπόλεως 75, (Κτήριο Π), 1678 Λευκωσία

 2. Λεμεσός:
  Διευθύνων - Κος Κώστας Ιερείδης

  Τηλ.: 25 381611
  Ιστοσελίδα: https://pm-lem.schools.ac.cy
  Διεύθυνση: Βασιλέως Κωνσταντίνου 162,
  3080, Περιοχή Τσιρείου Σταδίου, Λεμεσός

 3. Λάρνακα:
  Διευθύνων - Κος Ευαγόρας Παπαγιάννης

  Τηλ.: 24 655992
  Ιστοσελίδα: https://pm-lar.schools.ac.cy
  Διεύθυνση: Οκκουλάρ 40,
  6025 Λάρνακα (Γυμνάσιο Φανερωμένης)

 4. Πάφος:
  Διευθύνων - Κος Γιώργος Ιωάννου

  Τηλ.: 26 935202
  Ιστοσελίδα: https://pm-paf.schools.ac.cy/
  Διεύθυνση: Νεαπόλεως 30,
  8020, Πάφος

Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας