ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Εσπερινές Σχολές Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΕΣΤΕΕ)Οι Εσπερινές Σχολές Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης προσφέρουν μια δεύτερη ευκαιρία σε άτομα που δεν έχουν ολοκληρώσει τη Μέση Εκπαίδευση. Ως εκ τούτου, οι ΕΣΤΕΕ δέχονται ενήλικα άτομα ανεξαρτήτου ηλικίας, κατόχους Απολυτηρίου Γυμνασίου, που θέλουν να ολοκληρώσουν σπουδές στη Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση.

Οι απόφοιτοι των ΕΣΤΕΕ αποκτούν προσόντα για να εργαστούν σε παραγωγικούς κλάδους της οικονομίας. Τα προγράμματα σπουδών που προσφέρονται είναι ισοδύναμα με τα προγράμματα Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΜΤΕΕ) που προσφέρονται στην πρωινή φοίτηση.

Τα προγράμματα των ΕΣΤΕΕ παρέχoνται σε Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα, Αμμόχωστο και Πάφο και λειτουργούν τέσσερις (4) ημέρες την εβδομάδα, από τις 17:30 μέχρι τις 21:00.

Η φοίτηση είναι δωρεάν, διαρκεί τρία χρόνια και οδηγεί σε απόκτηση Απολυτηρίου, το οποίο είναι ισότιμο και ισάξιο με το απολυτήριο Μέσης Εκπαίδευσης και αντιστοιχεί με το επίπεδο 4 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων (NQF/EQF).


Ενημερωτικό Υλικό


Ενημερωτικό Φυλλάδιο

Σημείο Επαφής
Τηλέφωνο: 22800651
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: circulartech@schools.ac.cy


Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας