ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση (ΜΤΕΕ)

Ενδεικτικό Υλικό

Θεωρητική Κατεύθυνση

Κλάδος Υπηρεσιών
Τεχνολογία και Εργαστήρια Κλάδου και Ειδικότητας Ενδεικτικό Υλικό
Α' Έτος Β' Έτος Γ'
Έτος
Κοινά μαθήματα Κλάδου Υπηρεσιών Αρχές Λογιστικής      
Γενικές Εμπορικές Γνώσεις      
Δακτυλογραφία με Χρήση Η/Υ  
Οικονομικά  
Λογιστική  
Οικονομικά (Πολιτική Οικονομία)      
Εμπορικές Εφαρμογές Μέσω Η/Υ      
Οργάνωση / Διοίκηση Επιχειρήσεων      
Εφαρμογές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών      

Ειδικότητα: Τουριστικά
Τεχνολογία και Εργαστήρια Κλάδου και Ειδικότητας Ενδεικτικό Υλικό
Α' Έτος Β' Έτος Γ'
Έτος
Μαθήματα Ειδικότητας Μάρκετινγκ      
Εφαρμογές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών      

Ειδικότητα: Λογιστικά
Τεχνολογία και Εργαστήρια Κλάδου και Ειδικότητας Ενδεικτικό Υλικό
Α'
Έτος
Β'
Έτος
Γ'
Έτος
Μαθήματα Ειδικότητας Εφαρμογές Λογιστικών Προγραμμάτων Μέσω Η/Υ      
Οργάνωση, Λειτουργία και Εξοπλισμός Γραφείου – Φορολογική Πρακτική      
Εφαρμογές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών      

Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας