ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση (ΜΤΕΕ)

Ενδεικτικό Υλικό

Θεωρητική Κατεύθυνση

Κλάδος Λειτουργίας και Διαχείρισης Μονάδων Φιλοξενίας

Ειδικότητα: Διαχείριση Μονάδων Φιλοξενίας
Τεχνολογία και Εργαστήρια Κλάδου και Ειδικότητας Ενδεικτικό Υλικό
Α' Έτος Β' Έτος Γ'
Έτος
Μαθήματα Ειδικότητας Εισαγωγή στη βιομηχανία Φιλοξενίας και Τουρισμού    
Αρχές Μαγειρικής    
Αρχές Τραπεζοκομίας    
Αρχές Ασφάλειας και Υγιεινής    
Εθιμοτυπία και πρότυπα συμπεριφοράς    
Αρχές Υποδοχής και Οροφοκομίας    
Διαχείριση Λειτουργιών Εστιατορίου    
Αγορές τροφίμων και Διαχείριση Αποθηκών    
Αρχές Προώθησης και Πωλήσεων    
Ηλεκτρονικές λειτουργίες σε μονάδες Φιλοξενίας    
Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού στο τομέα Φιλοξενίας    
Ποιότητα και Διαχείριση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας    
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία στο τομέα Φιλοξενίας    
Εφαρμογές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών    
Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας