ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση (ΜΤΕΕ)

Ενδεικτικό Υλικό

Θεωρητική Κατεύθυνση

Κλάδος Γεωπονίας

Ειδικότητα: Φυτική Παραγωγή και Βιο-Καλλιέργειες - Ζωική Παραγωγή
Τεχνολογία και Εργαστήρια Κλάδου και Ειδικότητας Ενδεικτικό Υλικό
Α' Έτος Β' Έτος Γ'
Έτος
Φυτοπροστασία Ι      
Εισαγωγή στην Τεχνολογία Τροφίμων      
Εδαφολογία – Λιπασματολογία  
Γεωργικά Μηχανήματα  
Ανθοκηπευτικές Καλλιέργειες  
Μορφολογία Φυτών      
Εργαστήρια Γεωπονίας      
Φυτοπροστασία ΙΙ      
Θερμοκηπιακές Κατασκευές και Αρδεύσεις
Ζωική Παραγωγή
Δενδροκομία      
Αμπελουργία      
Εργαστήρια Γεωπονίας      
Βιολογική Γεωργία    
Περιβάλλον και Γεωργία    
Φυτά Μεγάλης Καλλιέργειας    
Τεχνολογία Προϊόντων Ζωικής Προέλευσης    
Γεωργικές Επιχειρήσεις και Εμπορία Γεωργοκτηνοτροφικών Προϊόντων    
Εργαστήρια Γεωπονίας III    
Εφαρμογές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών    

Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας