ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση (ΜΤΕΕ)

Ενδεικτικό Υλικό

Θεωρητική Κατεύθυνση

Κλάδος Γαλακτοκομίας - Τυροκομίας

Ειδικότητα: Γαλακτοκομία - Τυροκομία
Τεχνολογία και Εργαστήρια Κλάδου και Ειδικότητας Ενδεικτικό Υλικό
Α' Έτος Β' Έτος Γ'
Έτος
Εισαγωγή στην Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων Ι      
Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων      
Χαρακτηριστικά και Ιδιότητες Γάλακτος  
Ανάλυση Γάλακτος και Γαλακτοκομικών Προϊόντων  
Τεχνολογία Γάλακτος  
Τεχνολογία Γαλακτοκομικών Προϊόντων I      
Παρασκευή Γαλακτοκομικών Προϊόντων I      
Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων ΙI      
Τυροκομία I
Παρασκευή Τυριών I
Γαλακτοπαραγωγή      
Σχεδιασμός και Πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων (HACCP)      
Παρασκευή Γαλακτοκομικών Προϊόντων II      
Τυροκομία II      
Παρασκευή Τυριών II      
Τεχνολογία Γαλακτοκομικών Προϊόντων II      
Παρασκευή Γαλακτοκομικών Προϊόντων III      
Ποιότητα και Ποιοτικός Έλεγχος Τροφίμων      
Εφαρμογές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών      

Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας