ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση (ΜΤΕΕ)

Ενδεικτικό Υλικό

Θεωρητική Κατεύθυνση

Κλάδος Αμπελουργίας

Ειδικότητα: Αμπελουργία και Οινοποίια
Τεχνολογία και Εργαστήρια Κλάδου και Ειδικότητας Ενδεικτικό Υλικό
Α' Έτος Β' Έτος Γ'
Έτος
Αμπελουργία    
Εδαφολογία    
Δενδροκομία
Φυτοπροστασία
Περιβάλλον και Γεωργία – Βιολογική Καλλιέργεια Αμπέλου
Εργαστήρια Αμπελουργίας      
Οινολογία    
Εισαγωγή στις Επιστήμες Οίνων και Ποτών    
Ποιοτικός και Οργανοληπτικός Έλεγχος Οινικών Προϊόντων
Υγιεινή και Ασφάλεια Οινοποιείου
Μηχανολογικός Εξοπλισμός Οινοποιείου    
Εργαστήρια Αμπελουργίας - Οινολογίας      
Εφαρμογές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών    

Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας