ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση (ΜΤΕΕ)

Ενδεικτικό Υλικό

Πρακτική Κατεύθυνση

Κλάδος Υπηρεσιών
Τεχνολογία και Εργαστήρια Κλάδου και Ειδικότητας Ενδεικτικό Υλικό
Α' Έτος Β' Έτος Γ'
Έτος
Κοινά μαθήματα Κλάδου Υπηρεσιών Αρχές Λογιστικής    
Γενικές Εμπορικές Γνώσεις I    
Γενικές Εμπορικές Γνώσεις II  
Δακτυλογραφία με Χρήση Η/Υ I
Δακτυλογραφία με Χρήση Η/Υ II  
Δακτυλογραφία με Χρήση Η/Υ III  
Οικονομικά
Εμπορικές Εφαρμογές Μέσω Η/Υ I    
Εμπορικές Εφαρμογές Μέσω Η/Υ II  
Οργάνωση / Διοίκηση Επιχειρήσεων    
Γαλλικά    
Εφαρμογές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών    

Ειδικότητα: Ιδιαίτεροι Γραμματείς
Τεχνολογία και Εργαστήρια Κλάδου και Ειδικότητας Ενδεικτικό Υλικό
Α' Έτος Β' Έτος Γ' Έτος
Μαθήματα Ειδικότητας Καθήκοντα Ιδιαιτέρων Γραμματέων      

Ειδικότητα: Υπάλληλοι Τουριστικών Γραφείων και Ξενοδοχείων
Τεχνολογία και Εργαστήρια Κλάδου και Ειδικότητας Ενδεικτικό Υλικό
Α' Έτος Β' Έτος Γ' Έτος
Μαθήματα Ειδικότητας Μάρκετινγκ I  
Μάρκετινγκ II    
Λογιστική I  
Λογιστική II    

Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας