ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση (ΜΤΕΕ)

Ενδεικτικό Υλικό

Πρακτική Κατεύθυνση

Κλάδος Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Επαγγλεμάτων

Ειδικότητα: Μάγειροι και Τραπεζοκόμοι
Τεχνολογία και Εργαστήρια Κλάδου και Ειδικότητας Ενδεικτικό Υλικό
Α'
Έτος
Β' Έτος Γ'
Έτος
Τεχνολογία και Εργαστήρια Μαγειρικής Τέχνης I  
Τεχνολογία και Εργαστήρια Μαγειρικής Τέχνης II    
Τεχνολογία και Εργαστήρια Μαγειρικής Τέχνης III  
Τεχνολογία και Εργαστήρια Εστιατορικής Τέχνης I
Τεχνολογία και Εργαστήρια Εστιατορικής Τέχνης II  
Τεχνολογία και Εργαστήρια Εστιατορικής Τέχνης III    
Τροφογνωσία/Διαιτητική    
Οινολογία    
Τουριστική Γεωγραφία
Τεχνολογία Τροφίμων
Κοστολόγηση Τροφίμων και Ποτών    
Εδεσματολόγιο    
Έλεγχος και Διαχείριση Τροφίμων και Ποτών    
Εφαρμογές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών    

Ειδικότητα: Υποδοχή και Οροφοκομία
Τεχνολογία και Εργαστήρια Κλάδου και Ειδικότητας Ενδεικτικό Υλικό
Α'
Έτος
Β' Έτος Γ'
Έτος
Εισαγωγή στη βιομηχανία φιλοξενίας και τουρισμού      
Αρχές οροφοκομίας      
Αρχές λειτουργιών υποδοχής  
Αρχές ασφάλειας και υγιεινής  
Διαπολιτισμική κατανόηση και ηθική  
Ηλεκτρονικά συστήματα κρατήσεων και Οροφοκομίας      
Λειτουργία και διαχείριση πλυντηρίου και λινοθήκης      
Ποιότητα και έλεγχος παρεχόμενων υπηρεσιών στην οροφοκομία      
Υπηρεσίες/Λειτουργίες υποδοχής  
Ενδοτμηματική και διατμηματική επικοινωνία
Πελατιακές και δημόσιες σχέσεις      
Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού στο τομέα Φιλοξενίας      
Διαχειριστικός σχεδιασμός στην υποδοχή και οροφοκομία      
Διαχείρηση ηλεκτρονκών συστημάτων, Ηλεκτρονικό εμπόριο και Πωλήσεις      
Ανάπτυξη εποπτικών ικανοτήτων      

Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας