ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση (ΜΤΕΕ)

Ενδεικτικό Υλικό

Πρακτική Κατεύθυνση

Κλάδος Γεωπονίας

Ειδικότητα: Παραγωγή Γεωργικών και Κτηνοτροφικών Προϊόντων
Τεχνολογία και Εργαστήρια Κλάδου και Ειδικότητας Ενδεικτικό Υλικό
Α'
Έτος
Β'
Έτος
Γ'
Έτος
Φυτοπροστασία Ι    
Εισαγωγή στην Τεχνολογία Τροφίμων    
Εδαφολογία – Λιπασματολογία
Γεωργικά Μηχανήματα  
Ανθοκηπευτικές Καλλιέργειες
Μορφολογία Φυτών    
Εργαστήρια Γεωπονίας I    
Φυτοπροστασία ΙΙ    
Θερμοκηπιακές Κατασκευές και Αρδεύσεις
Ζωική Παραγωγή
Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων
Δενδροκομία    
Αμπελουργία    
Εργαστήρια Γεωπονίας II    
Βιολογική Γεωργία    
Περιβάλλον και Γεωργία    
Φυτά Μεγάλης Καλλιέργειας    
Ποιότητα και Ποιοτικός Έλεγχος Τροφίμων    
Γεωργικές Επιχειρήσεις και Εμπορία Γεωργοκτηνοτροφικών Προϊόντων    
Εργαστήρια Γεωπονίας      

Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας