ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση (ΜΤΕΕ)

Ενδεικτικό Υλικό

Πρακτική Κατεύθυνση

Κλάδος Εφαρμοσμένων Τεχνών
Τεχνολογία και Εργαστήρια Κλάδου και Ειδικότητας Ενδεικτικό Υλικό
Α' Έτος Β' Έτος Γ'
Έτος
Κοινά Μαθήματα Κλάδου Σχέδιο Εφαρμοσμένων Τεχνών    
Αρχές Σύνθεσης    
Ψηφιακός Σχεδιασμός    
Ιστορία του Ντιζάιν Ι    
Ιστορία του Ντιζάιν ΙΙ    
Βιομηχανική Σχεδίαση Εφαρμοσμένων Τεχνών  

Ειδικότητα: Σχεδιασμός Επίπλων και Ξύλινων Κατασκευών
Τεχνολογία και Εργαστήρια Κλάδου και Ειδικότητας Ενδεικτικό Υλικό
Α' Έτος Β' Έτος Γ'
Έτος
Μαθήματα Ειδικότητας Τεχνολογία Ξύλου και Επίπλου  Ι    
Σχέδιο Επίπλου και Αντικειμένων Ι    
Εργαστήριο Επίπλου και Αντικειμένων Ι     
Τεχνολογία Ξύλου και Επίπλου  ΙΙ  
Ψηφιακός Σχεδιασμός Επίπλου και Αντικειμένων Ι    
Βιομηχανικό Σχέδιο Επίπλου και Αντικειμένων    
Εργαστήριο Ξύλου και Επίπλου  ΙΙ    
Τεχνολογία Ξύλου και Επίπλου  ΙΙΙ    
Σχέδιο Επίπλου και Αντικειμένων ΙΙ    
Εργαστήριο Επίπλου και Αντικειμένων ΙI     
Ψηφιακός Σχεδιασμός Επίπλου και Αντικειμένων ΙΙ    
Εφαρμογές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών    

Ειδικότητα: Γραφικές Τέχνες
Τεχνολογία και Εργαστήρια Κλάδου και Ειδικότητας Ενδεικτικό Υλικό
Α' Έτος Β' Έτος Γ'
Έτος
Μαθήματα Ειδικότητας Γραφικές Τέχνες Ι    
Σχέδιο Γραφικών Τεχνών Ι    
Σχέδιο Κοσμήματος    
Γραφικές Τέχνες ΙΙ  
Σχέδιο Γραφικών Τεχνών ΙΙ    
Ψηφιακός Σχεδιασμός Γραφικών Τεχνών Ι    
Γραφικές Τέχνες ΙΙΙ    
Σχέδιο Γραφικών Τεχνών ΙΙΙ    
Ψηφιακός Σχεδιασμός Γραφικών Τεχνών ΙΙ    
Εφαρμογές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών    

Ειδικότητα: Διακοσμητική
Τεχνολογία και Εργαστήρια Κλάδου και Ειδικότητας Ενδεικτικό Υλικό
Α' Έτος Β' Έτος Γ'
Έτος
Μαθήματα Ειδικότητας Σχεδιασμός Εσωτερικού Χώρου Ι    
Σχεδιαστικές Εφαρμογές Ι    
Σχεδιασμός Εσωτερικού Χώρου ΙΙ    
Σχεδιαστικές Εφαρμογές ΙΙ    
Ψηφιακός Σχεδιασμός Διακοσμητικής Ι    
Αρχιτεκτονικό Σχέδιο Εσ. Χώρου Ι    
Σχεδιασμός Εσωτερικού Χώρου ΙΙΙ    
Σχεδιαστικές Εφαρμογές ΙΙΙ    
Ψηφιακός Σχεδιασμός Διακοσμητικής ΙΙ    
Αρχιτεκτονικό Σχέδιο Εσ. Χώρου ΙΙ    
Τρισδιάστατη Κατασκευή    
Εφαρμογές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών    

Ειδικότητα: Σχεδιασμός και Κατασκευή Ενδυμάτων
Τεχνολογία και Εργαστήρια Κλάδου και Ειδικότητας Ενδεικτικό Υλικό
Α' Έτος Β' Έτος Γ'
Έτος
Μαθήματα
Ειδικότητας
Βασικές Αρχές Σχεδίου Μόδας    
Τεχνολογία Ινών    
Εργαστηριακές Εφαρμογές Μόδας Ι    
Εργαστηριακές Εφαρμογές Μόδας ΙΙ    
Εργαστηριακές Εφαρμογές Μόδας ΙΙΙ    
Σχέδιο Μόδας Ι    
Τεχνολογία Υφασμάτων    
Σχέδιο Μόδας ΙΙ    
Μάρκετινγκ Μόδας    
Η Μόδα στη Σύγχρονη Εποχή    
Εφαρμογές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών    

Ειδικότητα: Σχεδιασμός και Κατασκευή Κοσμήματος
Τεχνολογία και Εργαστήρια Κλάδου και Ειδικότητας Ενδεικτικό Υλικό
Α' Έτος Β' Έτος Γ'
Έτος

Μαθήματα Ειδικότητας

Τεχνολογία και Εργαστήρια Κατασκευής Κοσμήματος Ι    
Σχεδιασμός Κοσμήματος Ι    
Τεχνολογία και Εργαστήρια Κατασκευής Κοσμήματος ΙΙ      
Σχεδιασμός Κοσμήματος ΙΙ      
Ψηφιακός Σχεδιασμός Κοσμήματος Ι      
Τεχνολογία και Εργαστήρια Κατασκευής Κοσμήματος ΙΙΙ      
Σχεδιασμός Κοσμήματος ΙΙΙ    
Ψηφιακός Σχεδιασμός Κοσμήματος ΙΙ    
Γραφιστικές Εφαρμογές      
Εφαρμογές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών    

Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας