ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση (ΜΤΕΕ)

Ενδεικτικό Υλικό

Πρακτική Κατεύθυνση

Κλάδος Δομικών Έργων και Κατασκευών

Ειδικότητα: Τεχνικός Συντήρτησης και Αποκατάστασης Κτηρίων
Τεχνολογία και Εργαστήρια Κλάδου και Ειδικότητας Ενδεικτικό Υλικό
Α' Έτος Β' Έτος Γ'
Έτος
Τεχνικό Σχέδιο      
Στατικό Σχέδιο      
Αρχιτεκτονικό Σχέδιο  
Σχεδίαση με Ηλεκτρονικό Υπολογιστή  
Δομικά Υλικά –Τεχνολογία και Εργαστηριακές Εφαρμογές  
Συντήρηση Δομικών Στοιχείων και Ενεργειακή Αναβάθμιση      
Ξύλινες Κατασκευές      
Τεχνολογία Μεταλλικών Κατασκευών      
Τοπογραφία  
Βασικά Στοιχεία Μηχανικής και Κατασκευών
Βασικά Στοιχεία Ηλεκτρολογίας/Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις      
Βασικά Στοιχεία Μηχανολογίας      
Μετρήσεις Ποσοτήτων      
Εφαρμογές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών      

Ειδικότητα: Σχεδιαστής Δομικών Έργων
Τεχνολογία και Εργαστήρια Κλάδου και Ειδικότητας Ενδεικτικό Υλικό
Α' Έτος Β' Έτος Γ'
Έτος
Τεχνικό Σχέδιο    
Στατικό Σχέδιο    
Αρχιτεκτονικό Σχέδιο I
Αρχιτεκτονικό Σχέδιο II  
Τεχνικές Ελεύθερης Σχεδίασης και Αποτύπωσης  
Σχεδίαση με Ηλεκτρονικό Υπολογιστή I
Σχεδίαση με Ηλεκτρονικό Υπολογιστή II  
Σχεδίαση με Ηλεκτρονικό Υπολογιστή III  
Δομικά Υλικά –Τεχνολογία και Εργαστηριακές Εφαρμογές I  
Δομικά Υλικά –Τεχνολογία και Εργαστηριακές Εφαρμογές II  
Δομικά Υλικά –Τεχνολογία και Εργαστηριακές Εφαρμογές III    
Τοπογραφία    
Βασικά Στοιχεία Ηλεκτρολογίας/Ηλεκτρολογικό Σχέδιο      
Βασικά Στοιχεία Μηχανολογίας/Μηχανολογικό Σχέδιο  
Οργάνωση Σχεδιαστηρίου
Προοπτικό Σχέδιο/ Μακέτα      
Εφαρμογές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών    

Ειδικότητα: Τεχνίτης Δομικών Έργων
Τεχνολογία και Εργαστήρια Κλάδου και Ειδικότητας Ενδεικτικό Υλικό
Α' Έτος Β' Έτος Γ'
Έτος
Τεχνικό Σχέδιο    
Στατικό Σχέδιο      
Αρχιτεκτονικό Σχέδιο  
Σχεδίαση με Ηλεκτρονικό Υπολογιστή I
Σχεδίαση με Ηλεκτρονικό Υπολογιστή II  
Δομικά Υλικά –Τεχνολογία και Εργαστηριακές Εφαρμογές I
Δομικά Υλικά –Τεχνολογία και Εργαστηριακές Εφαρμογές II  
Δομικά Υλικά –Τεχνολογία και Εργαστηριακές Εφαρμογές III  
Τοπογραφία I    
Τοπογραφία II      
Τοπογραφία III      
Βασικά Στοιχεία Μηχανικής και Κατασκευών      
Βασικά Στοιχεία Ηλεκτρολογίας/Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις      
Βασικά Στοιχεία Μηχανολογίας  
Μετρήσεις Ποσοτήτων
Εφαρμογές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών    

Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας