ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση (ΜΤΕΕ)

Ενδεικτικό Υλικό

Πρακτική Κατεύθυνση

Κλάδος Αισθητικής - Κομμωτικής

Ειδικότητα: Κομμωτική
Τεχνολογία και Εργαστήρια Κλάδου και Ειδικότητας Ενδεικτικό Υλικό
Α' Έτος Β' Έτος Γ'
Έτος
Τεχνολογία Κομμωτικής I  
Τεχνολογία Κομμωτικής II
Τεχνολογία Κομμωτικής III    
Τεχνολογία Υλικών Κομμωτικής I  
Τεχνολογία Υλικών Κομμωτικής II  
Τεχνολογία Υλικών Κομμωτικής III    
Εργαστήρια Κομμωτικής
Γαλλικά

Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας