ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Εκπαιδευτικοί


Οι εκπαιδευτικοί ενός σχολείου απαρτίζουν τον καθηγητικό σύλλογο ο οποίος αποτελεί, σύμφωνα με τους περί Λειτουργίας των δημόσιων σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης Κανονισμούς, το ανώτατο σώμα μέσα στο σχολείο και έχει την ευθύνη για τις μεθόδους και τα μέσα υλοποίησης των εκπαιδευτικών στόχων που καθορίζονται από την πολιτεία και τις εκπαιδευτικές αρχές.

Η ιστοσελίδα “Εκπαιδευτικοί” σκοπεύει στην παροχή πληροφοριών και υποστήριξης στους εκπαιδευτικούς Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης, ώστε να διευκολυνθούν στην επιτελέση του έργου τους. Οι εκπαιδευτικοί έχουν τη δυνατότητα, μέσα από τη συγκεκριμένη ιστοσελίδα, να ενημερωθούν για διάφορα εκπαιδευτικά και διοικητικά θέματα, για τη νομοθεσία/κανονισμούς που διέπουν τη λειτουργία των σχολείων, για τις εγκυκλίους και ανακοινώσεις του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, για τις άδειες που δικαιούνται και τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθούν για κάθε είδος άδειας, για τις τοποθετήσεις/μετακινήσεις τους, για το εκπαιδευτικό υλικό που υπάρχει, ώστε να το αξιοποιήσουν στην εργασία τους κ.λ.π.
Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας