ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Σχολική τσάντα

Η σχολική τσάντα συνιστάται να περιέχει μόνο βιβλία που τα παιδιά θα χρησιμοποιήσουν στα μαθήματα του Ωρολόγιου Προγράμματος της συγκεκριμένης ημέρας, για να αποφεύγεται το υπερβολικό βάρος της. Βιβλία που δεν χρειάζονται πρέπει να μένουν είτε στο σχολείο είτε στο σπίτι. Προτρέπονται οι γονείς να ελέγχουν συστηματικά την τσάντα των παιδιών τους ώστε αυτή να έχει μόνο τα απαραίτητα βιβλία κάθε μέρας.
Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας