ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Σχολικός Οδηγός: Ένα χρήσιμο εργαλείο για γονείς και μαθητές/μαθήτριες


Ο «Σχολικός Οδηγός για Γονείς και Μαθητές/Μαθήτριες Δημοτικής Εκπαίδευσης» αποτελεί βελτιωμένη συνέχεια της πρώτης έκδοσης του 2015-2016. Πρόκειται για έκδοση που ενισχύει τη συνεργασία του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας και, ειδικότερα, της Διεύθυνσης Δημοτικής Εκπαίδευσης με όλους τους γονείς/κηδεμόνες, ώστε να γίνει ακόμα πιο ουσιαστική, αποτελεσματική και δημιουργική, για το καλώς νοούμενο συμφέρον των παιδιών μας, της εκπαίδευσης και, γενικότερα, του δοκιμαζόμενου νησιού μας.

Η έκδοση περιλαμβάνει πλούσια θεματολογία, μέσα από την οποία οι γονείς/κηδεμόνες μπορούν να έχουν άμεση ενημέρωση σχετικά με τις λειτουργικές διαδικασίες και τους κανονισμούς, που αφορούν στις σχολικές μας μονάδες. Καταγράφει το καθημερινό πρόγραμμα των σχολικών δραστηριοτήτων, καθώς επίσης και σημαντικές εκπαιδευτικές πολιτικές του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας. Οι γονείς/κηδεμόνες μπορούν να ανατρέξουν σε χρήσιμα τηλέφωνα και ηλεκτρονικές διευθύνσεις των Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, προκειμένου να απευθύνουν τα αιτήματά τους ή να τύχουν περαιτέρω πληροφόρησης για θέματα που τους ενδιαφέρουν και, ενδεχομένως, τους προβληματίζουν. Επιπρόσθετα, γίνεται αναφορά σε επίκαιρα όσο και σύγχρονα κοινωνικά θέματα που απασχολούν τους γονείς/κηδεμόνες και σχετίζονται με την κατάλληλη διαπαιδαγώγηση και την καθοδήγηση των παιδιών.

Η Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης καλεί τους γονείς/κηδεμόνες να υποβάλουν τυχόν εισηγήσεις για βελτίωση του Σχολικού Οδηγού και συμπερίληψη διάφορων άλλων θεμάτων σε μελλοντικές εκδόσεις, στην ηλεκτρονική διεύθυνση dde@moec.gov.cy, ούτως ώστε οι επόμενες εκδόσεις να ανταποκρίνονται ακόμα περισσότερο στις ανάγκες των γονέων/ κηδεμόνων και των μαθητών/μαθητριών για πληρέστερη ενημέρωση.

Θέμα Aρχείο Ημερομηνία
Σχολικός Οδηγός για Γονείς και Μαθητές/Μαθήτριες Δημοτικής Εκπαίδευσης 05/04/2024

Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας