ΕΝΙΑΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Ενημέρωση

Έντυπα

Έντυπο Θέμα Αρχείο Ημερομηνία
YΠΑΝ ΔΔΕ ΕΟΣ 01 Δήλωση για επιλογή ειδικού θέματος
17/05/2024
YΠΑΝ ΔΔΕ ΕΟΣ 02 Συνοπτική κατάσταση για ειδικά θέματα ενδιαφέροντος 17/05/2024
YΠΑΝ ΔΔΕ ΕΟΣ 03 Μητρώο Απασχόλησης Εκπαιδευτικών 11/05/2023
YΠΑΝ ΔΔΕ ΕΟΣ 03(Π) Μητρώο Απασχόλησης Εκπαιδευτικών - Παράδειγμα 11/05/2023
YΠΑΝ ΔΔΕ ΕΟΣ 04 Έντυπο για Σχολικό/ή Συνοδό 11/05/2023
YΠΑΝ ΔΔΕ ΕΟΣ 05 Συνοπτική Κατάταση Διδακτικού Προσωπικού 11/05/2023

Έντυπα Προσφορών και Προδιαγραφές

Έντυπο Θέμα Αρχείο Ημερομηνία
YΠΑΝ ΔΔΕ ΕΟΣ 06Α Έντυπο Προσφορών για Αγορά Εξοπλισμού - Ψυγεία 11/05/2023
YΠΑΝ ΔΔΕ ΕΟΣ 06Β Έντυπο Προσφορών για Αγορά Εξοπλισμού - Τραπέζια φαγητού 11/05/2023
YΠΑΝ ΔΔΕ ΕΟΣ 06Γ Έντυπο Προσφορών για Αγορά Εξοπλισμού - Καρέκλες 11/05/2023
YΠΑΝ ΔΔΕ ΕΟΣ 06Δ Έντυπο Προσφορών για Αγορά Εξοπλισμού - Δίσκοι φαγητού 11/05/2023
YΠΑΝ ΔΔΕ ΕΟΣ 07Α Προσφορές για Παρασκευή και Προμήθεια του Γεύματος (Ι) 11/05/2023
YΠΑΝ ΔΔΕ ΕΟΣ 07Β Προσφορές για Παρασκευή και Προμήθεια του Γεύματος (ΙΙ) 11/05/2023

'Εντυπα Συνδέσμων Γονέων και Σχολικών Εφορειών

Έντυπο Θέμα Αρχείο Ημερομηνία
YΠΑΝ ΔΔΕ ΟΣ 01 Απολογισμός Σχολικών Εφορειών Δημοτικών Σχολείων/Δημόσιων Νηπιαγωγείων για χορηγίες ολοήμερου σχολείου 11/05/2023

Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας