ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Κατ΄ οίκον εργασία

Το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας θεωρεί ότι η κατ΄ οίκον εργασία αποτελεί το πρώτο κοινωνικό συμβόλαιο μεταξύ σχολείου και οικογένειας. Είναι ο τρόπος με τον οποίο μπορούν οι γονείς να παρακολουθούν την εργασία που γίνεται στην τάξη, αλλά, παράλληλα, και ο τρόπος με τον οποίο οι δάσκαλοι/ες παρακολουθούν το ενδιαφέρον των γονιών για τα παιδιά τους και τον βαθμό στον οποίο τα παιδιά έχουν κατανοήσει τα όσα διδάχτηκαν.

Η ανάθεση εργασιών στο σπίτι, που θα είναι δημιουργικό συμπλήρωμα της εργασίας που γίνεται στην τάξη, χρειάζεται. Είναι απαραίτητη, για να μάθουν τα παιδιά να εργάζονται μόνα τους, να δημιουργούν, να αυτενεργούν, να είναι υπεύθυνα. Σε καμιά όμως περίπτωση δεν πρέπει να γίνεται σε βάρος του ελεύθερου χρόνου των παιδιών. Οι εργασίες που ανατίθενται στο σπίτι πρέπει να διακρίνονται από τα πιο κάτω χαρακτηριστικά γνωρίσματα:

  • Να είναι προσεκτικά διαβαθμισμένες και να ανταποκρίνονται στην ηλικία και στις ικανότητες των παιδιών
  • Να εμπίπτουν στα ενδιαφέροντα των παιδιών, ώστε να είναι δημιουργικές και ευχάριστες.   
  • Να είναι ανάλογες με τα μέσα που διαθέτουν τα παιδιά και η οικογένειά τους.
  • Να απαιτούν λίγο χρόνο για να ολοκληρωθούν.
  • Να μπορούν να γίνουν από τα ίδια τα παιδιά χωρίς τη συνεχή βοήθεια των γονιών. Ο ρόλος των γονιών είναι απλώς να καθοδηγούν τα παιδιά για το πώς να εργαστούν, και όχι για το τι θα γράψουν, και στο τέλος να ελέγχουν ότι έγιναν οι εργασίες σε ικανοποιητικό βαθμό.

Στην Α΄ τάξη ο ρόλος των γονιών είναι ιδιαίτερα σημαντικός και χρειάζεται όχι μόνο ο έλεγχος, αλλά και η συνεχής καθοδήγηση και βοήθεια, αφού τα παιδιά δεν είναι ακόμα σε θέση να διαβάσουν από μόνα τους. Η κατ΄ οίκον εργασία στην Α΄ τάξη είναι πολύ ουσιαστική γιατί τα παιδιά χρειάζονται συνεχή επανάληψη των όσων έχουν διδαχτεί στην τάξη μέχρι να αποκτήσουν την αναγνωστική ικανότητα.

Σημαντική πτυχή είναι, επίσης, η τήρηση σωστής στάσης εκ μέρους των γονιών τόσο γενικά απέναντι στην κατ’ οίκον εργασία όσο και ειδικά για τον βαθμό και τον τρόπο παρέμβασής τους. Γι’ αυτό είναι σημαντικό οι γονείς να πληροφορούνται και να καθοδηγούνται σωστά από μέρους του σχολείου.
Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας