ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Λειτουργία Σχολείων

Γενικές Πληροφορίες

Γενικές χρήσιμες πληροφορίες λειτουργίας των Δημοτικών, Νηπιαγωγείων και Ειδικών Σχολείων

Ασφάλεια παιδιών

Το προσωπικό των σχολείων επιτηρεί τα παιδιά κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο σχολείο και στις ποικίλες δραστηριότητες, ενδοσχολικές και εξωσχολικές, που οργανώνονται από το σχολείο και ο/η διευθυντής/διευθύντρια επισημαίνει και γνωστοποιεί στις αρμόδιες υπηρεσίες ή στα αρμόδια άτομα τα προβλήματα που υπάρχουν ως προς την ασφάλεια στα σχολικά κτίρια και στους σχολικούς χώρους (τον μη διορισμό τροχονόμου, την έλλειψη πεζοδρομίων, την έλλειψη προστατευτικών κάγκελων, κ.ά.).

Το προσωπικό του σχολείου δεν φέρει ευθύνη για την ασφάλεια των παιδιών που έρχονται στο σχολείο πριν από την κανονική προσέλευση των δασκάλων ή που παραμένουν μετά τη λήξη των μαθημάτων τους. Στις περιπτώσεις που απαιτείται απόλυση των παιδιών πριν ή μετά την κανονική λήξη των μαθημάτων για σοβαρούς λόγους, πρέπει να ειδοποιούνται έγκαιρα οι γονείς/κηδεμόνες.

Ανάρτηση / έπαρση σημαιών

Σε κάθε δημόσιο σχολείο αναρτώνται καθημερινά η ευρωπαϊκή, η ελληνική και η κυπριακή σημαία σε διαφορετικούς ιστούς. Τουλάχιστον μία φορά τον μήνα και στους εθνικούς εορτασμούς, γίνεται επίσημα έπαρση των σημαιών και ψάλλεται ο Εθνικός Ύμνος σε κοινή συγκέντρωση των παιδιών και στην παρουσία όλου του διδακτικού προσωπικού.

Εμβλήματα και διακριτικά σύμβολα

Απαγορεύεται τα παιδιά να φέρουν κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του σχολείου εμβλήματα ή διακριτικά πολιτικών κομμάτων ή σύμβολα που καταδεικνύουν εξαρτήσεις και μη κοινωνικά αποδεκτές συμπεριφορές.

Απαγόρευση εισόδου στα σχολεία

Δεν επιτρέπεται να επισκέπτεται το σχολείο κανένα πρόσωπο που δεν έχει άμεση σχέση με τη διεξαγωγή των εργασιών ή την προαγωγή του έργου του σχολείου, χωρίς εξουσιοδότηση από τον Διευθυντή Δημοτικής Εκπαίδευσης. Γονείς και κηδεμόνες μπορούν να επισκέπτονται το σχολείο κατά τον καθορισμένο χρόνο ή μετά από συνεννόηση. Άλλες επισκέψεις μπορούν να γίνονται ύστερα από σχετική άδεια που δίνεται από τον/τη διευθυντή/διευθύντρια του σχολείου. Η είσοδος στο σχολείο δεν επιτρέπεται για διαφήμιση ή πώληση προϊόντων ή προσφορά υπηρεσιών ή για διεξαγωγή εργασίας που δεν αφορά τη λειτουργία του και δεν εντάσσεται στο εκπαιδευτικό του πρόγραμμα. Για πραγματοποίηση οποιασδήποτε έρευνας απαιτείται έγκριση, σύμφωνα με οδηγίες του Διευθυντή Δημοτικής Εκπαίδευσης.

Μεταφορά και χρήση κινητού τηλεφώνου

Σύμφωνα με τους Κανονισμούς Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης 2024, απαγορεύεται η μεταφορά και χρήση κινητού τηλεφώνου στα σχολεία Δημοτικής Εκπαίδευσης από τους/τις μαθητές/μαθήτριες.

Επιπλέον, δεν επιτρέπεται η μεταφορά και η χρήση κινητών τηλεφώνων, ηλεκτρονικών παιχνιδιών/ηλεκτρονικών υπολογιστών/υπολογιστών ή άλλων συσκευών με οθόνη αφής, κατά τη διάρκεια των εκπαιδευτικών εκδρομών/επισκέψεων, θέτοντας ως απώτερο στόχο αυτών την κοινωνικοποίηση των μαθητών/ριών και τη μεγιστοποίηση του οφέλους από την πραγματοποίησή τους, εκτός εάν αυτά αποτελούν συστατικό μέρος του σκοπού για τον οποίο πραγματοποιείται η εκπαιδευτική εκδρομή/επίσκεψη. Νοείται ότι, όσον αφορά στα παιδιά με ειδικές ανάγκες, επιτρέπεται η μεταφορά ηλεκτρονικών συσκευών, εάν και εφόσον κριθεί ως απαραίτητο μέσο για τη λειτουργικότητά τους.

Φωτογράφιση μαθητών/ριών

Οι φωτογραφίες μαθητών/ριών είναι ευαίσθητα και προσωπικά δεδομένα και η διαχείρισή τους θα πρέπει να γίνεται με μεγάλη προσοχή και σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679. Στις περιπτώσεις που καταβάλλεται οποιοδήποτε αντίτιμο για φωτογραφική κάλυψη εκδηλώσεων στα σχολεία και αναμνηστικών φωτογραφίσεων μαθητών/ριών, οι φωτογραφίσεις αυτές πρέπει να καλύπτονται μόνο από επαγγελματίες φωτογράφους. Απαγορεύεται η δημοσίευση σε περιοδικά, σχολικές εφημερίδες, έντυπα, εκδόσεις κ.λπ. φωτογραφιών μαθητών/ριών, χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων τους. Απαγορεύεται, επίσης, η ανάρτηση στο διαδίκτυο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφιών μαθητών/ριών και του προσωπικού του σχολείου, χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων των μαθητών/ριών και χωρίς τη συγκατάθεση του προσωπικού του σχολείου.

Χορήγηση φαρμάκων
Φαρμακευτική αγωγή μπορεί να παρασχεθεί στους/στις μαθητές/μαθήτριες, με την ενεργό εμπλοκή των εκπαιδευτικών στα σχολεία, εφόσον τηρούνται οι εξής προϋποθέσεις:

  • Η συγκεκριμένη φαρμακευτική αγωγή συστήνεται γραπτώς από γιατρό.
  • Υπάρχει γραπτή συγκατάθεση του γονέα/κηδεμόνα.
  • Ο/Η εκπαιδευτικός (υπεύθυνος/η τμήματος ή υπεύθυνος/η των Πρώτων Βοηθειών) έχει ενημερωθεί για τον τρόπο χορήγησης των φαρμάκων και έχει σχετική γνώση και δεξιότητα, για την παροχή αυτής της βοήθειας.
  • Ο/Η εκπαιδευτικός ενεργεί στη βάση της δικής του/της βούλησης.

Φαρμακευτική αγωγή μπορεί να παρασχεθεί από σχολικό/ή βοηθό/συνοδό για μαθητές/μαθήτριες με ειδικές ανάγκες, νοουμένου ότι θα τηρηθούν οι προϋποθέσεις που αναφέρονται παραπάνω και οι εκάστοτε σχετικές οδηγίες του Διευθυντή Δημοτικής Εκπαίδευσης.

Μολυσματικές αρρώστιες

Ο/H διευθυντής/διευθύντρια σχολείου στο οποίο εκδηλώνεται μολυσματική αρρώστια ανάμεσα στα παιδιά του ή αρρώστια για την οποία υπάρχει υποψία ότι είναι μολυσματική, ενεργεί βάσει σχετικών οδηγιών της Σχολιατρικής Υπηρεσίας και του Γραφείου Ασφάλειας και Υγείας του Υπουργείου, στους οποίους πρέπει να απευθύνεται αμέσως.

Πώληση εντύπων

Μέσα στα σχολεία επιτρέπεται από δασκάλους/ες ή από άλλα πρόσωπα η πώληση μόνο των εντύπων που περιλαμβάνονται στις σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, δηλαδή, «Παιδική Χαρά», «Οικογένεια και Σχολείο», και η πώληση οποιουδήποτε άλλου εντύπου που το Υπουργείο κρίνει χρήσιμο για την προαγωγή των σκοπών της εκπαίδευσης των παιδιών.

Διενέργεια εράνων

Καταργούνται όλοι οι έρανοι στα σχολεία. Σε έκτακτες περιπτώσεις, καταστροφές και γεγονότα ανωτέρας βίας είναι δυνατό να διενεργηθούν έρανοι, κατόπιν συμφωνίας του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας με την Παγκύπρια Συνομοσπονδία Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης ή την Παγκύπρια Συνομοσπονδία Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων και Κηδεμόνων Δημόσιων και Κοινοτικών Νηπιαγωγείων ή την Παγκύπρια Ομοσπονδία Συνδέσμων Γονέων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες, ανάλογα, και την Παγκύπρια Οργάνωση Ελλήνων Δασκάλων (Π.Ο.Ε.Δ.).

Είναι, επίσης, δυνατό να οργανωθούν έρανοι σε ένα μόνο σχολείο, όταν παρουσιαστεί ειδική ανάγκη, όπως είναι η παροχή οικονομικής βοήθειας σε ασθενείς και άπορους/ες μαθητές/μαθήτριες. H σχετική απόφαση λαμβάνεται από τον διδασκαλικό σύλλογο, σε συνεργασία με τον οικείο Σύνδεσμο Γονέων/Κηδεμόνων.

Σύνδεσμος Γονέων/Κηδεμόνων

Στα σχολεία Προδημοτικής, Δημοτικής και Ειδικής Εκπαίδευσης λειτουργούν Σύνδεσμοι Γονέων/Κηδεμόνων, μέλη των οποίων είναι οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/ριών που φοιτούν κάθε χρόνο στο συγκεκριμένο σχολείο, νοουμένου ότι έχουν καταβάλει την ετήσια συνδρομή στον Σύνδεσμο Γονέων/Κηδεμόνων του σχολείου. Όλα τα μέλη έχουν το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται. Στις αρχές κάθε σχολικής χρονιάς η Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Γονέων/Κηδεμόνων εκλέγει το Διοικητικό της Συμβούλιο. Ο Σύνδεσμος Γονέων/Κηδεμόνων συνεργάζεται στενά με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για την ομαλή και αποδοτική λειτουργία του σχολείου.

Διεξαγωγή ερευνών σε σχολεία Δημοτικής Εκπαίδευσης

Από τη σχολική χρονιά 2009-2010, όλα τα αιτήματα για διεξαγωγή ερευνών στα σχολεία Δημοτικής Εκπαίδευσης πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης (Κ.Ε.Ε.Α.). Συγκεκριμένα, υποβάλλεται ηλεκτρονικά το Αναλυτικό Σχέδιο Έρευνας στην ιστοσελίδα του Κ.Ε.Ε.Α. . Αφού εξεταστεί το αίτημα από το Κ.Ε.Ε.Α., αποστέλλεται η εισήγηση στη Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης και ακολούθως ενημερώνεται γραπτώς ο/η ενδιαφερόμενος/η.

Παρακολούθηση μαθημάτων σε σχολεία από φοιτητές/φοιτήτριες πανεπιστημίων

Ο/H ενδιαφερόμενος/η αποστέλλει γραπτώς το αίτημά του στη Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης, αναφέροντας την ιδιότητά του/της, το πανεπιστήμιο που σπουδάζει, τη χρονική διάρκεια της παρακολούθησης και το σχολείο που τον/την ενδιαφέρει. Σημειώνεται ότι άδεια για πρακτική εξάσκηση (σχολική εμπειρία) μπορεί να παραχωρηθεί μόνο στους/στις φοιτητές/φοιτήτριες των δημόσιων και ιδιωτικών πανεπιστημίων της Κύπρου.

Ενημέρωση εκπαιδευτικών και μαθητών/ριών για διάφορες εκδηλώσεις

Ο/Η κάθε ενδιαφερόμενος/η μπορεί να ενημερώσει τα σχολεία Δημοτικής Εκπαίδευσης για τις δραστηριότητες ή/και εκδηλώσεις που προγραμματίζει. Το ίδιο ισχύει και για τις εκδρομές και επισκέψεις σε διάφορους χώρους. Μέσα στo πλαίσιo της αποκέντρωσης και της αυτονομίας των σχολικών μονάδων που προωθεί το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, το κάθε σχολείο είναι ελεύθερο να επιλέξει τις δραστηριότητες που θεωρεί κάθε φορά ότι εξυπηρετούν τους στόχους που θέτει η σχολική μονάδα.

Στους περί Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης Κανονισμούς του 2024, αναφέρεται ότι: «Οι εκδρομές και οι επισκέψεις οργανώνονται από το σχολείο και βρίσκονται κάτω από την ευθύνη του διευθυντή» [Κ.Δ.Π. 168/2024, Καν. 30 (2)].

Ως εκ τούτου, επαφίεται στο κάθε σχολείο να επιλέξει τις δραστηριότητες που θα πραγματοποιήσει κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.

Οι ταχυδρομικές και ηλεκτρονικές διευθύνσεις των σχολείων βρίσκονται στον ιστότοπο της Διεύθυνσης Δημοτικής Εκπαίδευσης στον σύνδεσμο Κατάλογοι Σχολείων. Σημειώνεται ότι η είσοδος στα σχολεία δεν μπορεί να επιτραπεί, αφού σύμφωνα με τους περί Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης Κανονισμούς του 2024: «Απαγορεύεται να εισέρχεται στο χώρο του σχολείου πρόσωπο που δεν έχει άμεση σχέση με τη διεξαγωγή των εργασιών ή την προαγωγή του έργου του σχολείου, χωρίς εξουσιοδότηση από τον Διευθυντή Δημοτικής Εκπαίδευσης... Η είσοδος στο σχολείο απαγορεύεται για διαφήμιση ή πώληση προϊόντων ή προσφορά υπηρεσιών ή διανομή εντύπων ή διεξαγωγή εργασίας που δεν αφορά στη λειτουργία του και δεν εντάσσεται στο εκπαιδευτικό του πρόγραμμα» [Κ.Δ.Π. 168/2024, Καν. 54].

Διεξαγωγή διαγωνισμών από διάφορους φορείς

Ο φορέας που ενδιαφέρεται για τη διεξαγωγή ενός διαγωνισμού στις σχολικές μονάδες θα πρέπει να υποβάλει γραπτώς το αίτημά του στη Διεύθυνση του σχολείου, η οποία αξιολογεί κατά πόσο ο διαγωνισμός εξυπηρετεί τους στόχους που η ίδια έχει θέσει, μέσω του Ενιαίου Σχεδίου Βελτίωσης, το οποίο έχει αναπτύξει. Επομένως, η απόφαση για συμμετοχή σε έναν διαγωνισμό θα λαμβάνεται σε επίπεδο σχολείου, αφού συνυπολογιστούν η προσδοκώμενη προστιθέμενη αξία της και ενδεχόμενες υποχρεώσεις που αυτή θα συνεπάγεται.

Στις περιπτώσεις μαθητικών διαγωνισμών που διοργανώνονται ή συνδιοργανώνονται από το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, αποστέλλεται εγκύκλιος για σκοπούς πληρέστερης πληροφόρησης και ενδεχόμενης συμμετοχής των σχολείων σε αυτούς.


Κάπνισμα στους χώρους του σχολείου

Το κάπνισμα απαγορεύεται σε όλους τους σχολικούς χώρους, συμπεριλαμβανομένων των γραφείων, των διαδρόμων, των κλιμακοστασίων, των τουαλετών, της αυλής και του σχολικού κυλικείου. Το προσωπικό των σχολείων έχει ευθύνη για πιστή εφαρμογή του περί Προστασίας της Υγείας (Έλεγχος του καπνίσματος) Νόμου.

Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας