ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Εκπαιδευτικοί


Οι εκπαιδευτικοί ενός σχολείου απαρτίζουν τον διδασκαλικό σύλλογο ο οποίος αποτελεί το ανώτατο σώμα μέσα στο σχολείο και έχει την ευθύνη για την υλοποίηση των εκπαιδευτικών στόχων, όπως καθορίζονται από την πολιτεία και τις εκπαιδευτικές αρχές.

Η ιστοσελίδα “Εκπαιδευτικοί” σκοπό έχει την παροχή πληροφοριών και υποστήριξης στους/στις εκπαιδευτικούς Δημοτικής, Προδημοτικής και Ειδικής Εκπαίδευσης ώστε να διευκολυνθούν στο έργο τους. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν, μέσα από τη συγκεκριμένη ιστοσελίδα, να ενημερωθούν για διάφορα εκπαιδευτικά και διοικητικά θέματα, για τη νομοθεσία/κανονισμούς που διέπουν τη λειτουργία των σχολείων, για τις εγκυκλίους και ανακοινώσεις του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, για τις άδειες που δικαιούνται και τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθούν για κάθε είδος άδειας, για τις τοποθετήσεις/μετακινήσεις τους, για το εκπαιδευτικό υλικό που υπάρχει, ώστε να το αξιοποιήσουν στην εργασία τους κ.λπ.

Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας