ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Εκπαιδευτικές Περιφέρειες - Σχολική Χρονιά 2024-2025

Εκπαιδευτικές Περιφέρειες Δημοτικών Σχολείων Πόλεων/Δήμων/ Μεγάλων Κοινοτήτων
Για εκπαιδευτικούς
Επαρχία Λευκωσίας
Επαρχία Λεμεσού
Επαρχία Λάρνακας
Επαρχία Αμμοχώστου
Επαρχία Πάφου
Για γονείς
Επαρχία Λευκωσίας
Επαρχία Λεμεσού
Επαρχία Λάρνακας
Επαρχία Αμμοχώστου
Επαρχία Πάφου

Εκπαιδευτικές Περιφέρειες Περιφερειακών Δημοτικών Σχολείων
Για εκπαιδευτικούς και γονείς
Επαρχία Λευκωσίας
Επαρχία Λεμεσού
Επαρχία Λάρνακας
Επαρχία Αμμοχώστου
Επαρχία Πάφου
Κατεχόμενα

Εκπαιδευτικές Περιφέρειες Νηπιαγωγείων Πόλεων/Δήμων/ Μεγάλων Κοινοτήτων
Για εκπαιδευτικούς
Επαρχία Λευκωσίας
Επαρχία Λεμεσού
Επαρχία Λάρνακας
Επαρχία Αμμοχώστου
Επαρχία Πάφου
Για γονείς
Επαρχία Λευκωσίας
Επαρχία Λεμεσού
Επαρχία Λάρνακας
Επαρχία Αμμοχώστου
Επαρχία Πάφου

Εκπαιδευτικές Περιφέρειες Περιφερειακών Νηπιαγωγείων
Για εκπαιδευτικούς και γονείς
Επαρχία Λευκωσίας
Επαρχία Λεμεσού
Επαρχία Λάρνακας
Επαρχία Αμμοχώστου
Επαρχία Πάφου
Κατεχόμενα

Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας