ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Επικοινωνία


Διεύθυνση
Γωνία Κίμωνος και Θουκυδίδου
1434 Λευκωσία

Τηλεμοιότυπο: 22305118

Ονοματεπώνυμο Τίτλος Καθήκοντα Τηλέφωνο
Μαρία Ιωάννου
Ανώτερη Διοικητική Λειτουργός Προϊστάμενη Υπηρεσίας Προσωπικού 22800987
Ηλιάνα Χατζηλουκά
Διοικητική Λειτουργός 22800974
Θεανώ Κρύφτη Γραμματειακή Λειτουργός Εποπτεία Αρχείου
Τήρηση καταστάσεων κατειλημμένων και κενών θέσεων Μέσης και Τεχνικής Εκπαίδευσης
Τήρηση καταστάσεων διορισμών συζύγων Ελλαδιτών αξιωματικών
Τήρηση καταλόγων πληρωμών συμβασιούχων/επί δοκιμασία Δ.Ε.
Εκπαιδευτικές άδειες/Συμβόλαια Δ.Ε. και Μ.Ε.
Τήρηση καταλόγων αφυπηρετήσεων Δ.Ε.
Ενημέρωση Γ.Λ. για 400 μήνες Δ.Ε. και Μ.Ε.
22800710
Αλίκη Ευαγγέλου Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός Πληρωμές Αντικαταστατών Δ.Ε.
400 μήνες Συντάξιμης Υπηρεσίας Μ.Ε. και Δ.Ε.
Αφυπηρετήσεις Δ.Ε.
Πληρωμές Συμβασιούχων/Επί δοκιμασία Δ.Ε.
Αρχείο Επιθεωρητών Μ.Ε.
Παραπομπή σε Ιατροσυμβούλιο Μ.Ε.
22800715
Χρύσω Παττίχη Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός Μηχανογράφηση στοιχείων εκπαιδευτικών
Δακτυλογράφηση
Πληρωμές αντικαταστατών Μ.Ε
Παρακολούθηση επικύρωσης επί δοκιμασία εκπαιδευτικών Μ.Ε.
Πιστοποιητικά Υπηρεσίας
Έτη Υπηρεσίας
Πληρωμές συμβασιούχων/Επί δοκιμασία Μ.Ε.
22800712
Μαρία Λοΐζου Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός Άδειες Μητρότητας
Αφυπηρετήσεις Μ.Ε.
Κενές θέσεις Δ.Ε.
Αρχείο Επιθεωρητών Δ.Ε.
22800719
Αντρονίκη Αχιλλέως
Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός Αρχείο Δ.Ε.
Παραπομπή σε Ιατροσυμβούλιο Δ.Ε.
Μητρώα Δ.Ε.
22800714
Μαρία Αναστασίου Έκτακτη Γραφέας Αρχείο Δ.Ε.
Παραπομπή σε Ιατροσυμβούλιο Δ.Ε.
Μητρώα Δ.Ε.
22806328
Άντρη Νικολάου Έκτακτη Γραφέας Αρχείο Μ.Ε. 22800716
Ανθή Σπανού Έκτακτη Γραφέας Αρχείο Μ.Ε. 22800718
Κύπρος Μάρκου   Υποστηρικτική βοήθεια 22800711

Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού