ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Έντυπα

Γενικά
Θέμα Αρχείο
Αίτηση για έκδοση δελτίου ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης
Αίτηση για παραχώρηση άδειας για ιδιωτική μερική απασχόληση
Έντυπο παραχώρησης γονικής άδειας

Δημοτική Εκπαίδευση
Θέμα Αρχείο
ΥΠΠ 7 - Βεβαίωση ανάληψης καθηκόντων (συμβασιούχοι και μόνιμοι επί δοκιμασία)
ΥΠΠ 16 - Βεβαίωση υπηρεσίας για αντικατάσταση
ΥΠΠ 25 - Παραχώρηση άδειας μητρότητας

Μέση Εκπαίδευση
Θέμα Αρχείο
Αίτηση για άδεια απουσίας (με ή χωρίς απολαβές)
Βεβαίωση ανάληψης καθηκόντων (συμβασιούχοι και μόνιμοι επί δοκιμασία)
Βεβαίωση υπηρεσίας για αντικατάσταση
Παραχώρηση άδειας μητρότητας
Αίτηση για πρόωρη αφυπηρέτηση

Μέση Τεχνική Εκπαίδευση
Θέμα Αρχείο
Αίτηση για άδεια απουσίας (με ή χωρίς απολαβές)
Αίτηση για πρόωρη αφυπηρέτηση

 
Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού