Υπηρεσία Εξετάσεων
Θέματα Εξετάσεων 2009
Θέματα - Λύσεις Παγκύπριων Εξετάσεων Μαΐου - Ιουνίου 2009
Ορισμένα από τα έντυπα είναι σε μορφή Acrobat και απαιτείται η χρήση του προγpάμματος Acrobat Reader

Μάθημα Ημερομηνία Ώρα Θέματα Λύσεις
Νέα Ελληνικά Παρασκευή
22/5/2009
8:00 - 11:00
Γερμανικά Σάββατο
23/5/2009
07:30-10:45      
Ισπανικά Σάββατο
23/5/2009
11:00-14:15        
Αγγλικά Δευτέρα
25/5/2009
07:30-10:45          
Μαθηματικά 2 Τ.Σ. (Π.Κ.) Δευτέρα
25/5/2009
11:00-14:00
Βιολογία Τρίτη
26/5/2009
07:30-10:30
Τεχνολογία I (Π.Κ.) - Βασικά Στοιχεία Εφαρμοσμένης Μηχανικής Τρίτη
26/5/2009
11:00-13:30
Τεχνολογία I (Π.Κ.) - Τεχνολογία Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων και Ηλεκτροτεχνικών Εφαρμογών Τρίτη
26/5/2009
11:00-13:30
Τεχνολογία I (Π.Κ.) - Αυτοματισμοί και Ηλεκτρονικός - Έλεγχος Τρίτη
26/5/2009
11:00-13:30
Τεχνολογία I (Π.Κ.) - Οικιακών Συσκευών Τρίτη
26/5/2009
11:00-13:30
Τεχνολογία I (Π.Κ.) - Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Τρίτη
26/5/2009
11:00-13:30
Τεχνολογία I (Π.Κ.) - Μετρήσεις Ποσοτήτων Τρίτη
26/5/2009
11:00-13:30
Τεχνολογία I (Π.Κ.) - Αρχιτεκτονικό και Προοπτικό Σχέδιο/Διακόσμηση Τρίτη
26/5/2009
11:00-13:30
Τεχνολογία I (Π.Κ.) - Τεχνολογία Ξύλου - Επιπλοποιίας Τρίτη
26/5/2009
11:00-13:30
Τεχνολογία I (Π.Κ.) - Τεχνολογία και Εργαστήρια Γραφικών Τεχνών Τρίτη
26/5/2009
11:00-13:30
Τεχνολογία I (Π.Κ.) - Τεχνολογία και Εργαστήρια Διακοσμητικής Τρίτη
26/5/2009
11:00-13:30
Τεχνολογία I (Π.Κ.) - Τεχνολογία και Εργαστήρια Αργυροχοΐας - Χρυσοχοΐας Τρίτη
26/5/2009
11:00-13:30
Τεχνολογία I (Π.Κ.) - Παραγωγής και Προώθησης Ειδών Ένδυσης Τρίτη
26/5/2009
11:00-13:30
Τεχνολογία I (Π.Κ.) - Λογιστική Τρίτη
26/5/2009
11:00-13:30
Τεχνολογία I (Π.Κ.) - Καθήκοντα Ιδιαιτέρων Γραμματέων Τρίτη
26/5/2009
11:00-13:30
Τεχνολογία I (Π.Κ.) - Τεχνολογία Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Τεχνών Τρίτη
26/5/2009
11:00-13:30
Τεχνολογία I (Π.Κ.) - Εισαγωγή στη Γεωργία Λαχανοκομία Τρίτη
26/5/2009
11:00-13:30
Αρχαία Ελληνικά Τετάρτη
27/5/2009
07:30-10:00
Προφορική Δραματικής Τετάρτη
27/5/2009
08:30-13:30 ---------- ----------
Γραφικές Τέχνες Τετάρτη
27/5/2009
11:00-13.30
Σχέδιο Ειδικότητας (Θ.Κ.) Σχέδιο Μόδας Τετάρτη
27/5/2009
11:00-13:30
Σχέδιο Ειδικότητας (Θ.Κ.) Μηχανολογικό Σχέδιο Τετάρτη
27/5/2009
11:00-13:30
Σχέδιο Ειδικότητας (Θ.Κ.) Στατικό Σχέδιο Τετάρτη
27/5/2009
11:00-13:30
Σχέδιο Ειδικότητας (Θ.Κ.) Μηχανολογικό και Ηλεκτρλ/ Ηλεκτρ. Σχέδιο Αυτοκινήτων Τετάρτη
27/5/2009
11:00-13:30
Σχέδιο Ειδικότητας (Θ.Κ.) Αρχιτεκτονικό Στατικό Σχέδιο Τετάρτη
27/5/2009
11:00-13:30  
Σχέδιο Ειδικότητας (Θ.Κ.) Μηχανολογικό Σχέδιο Υδραυλικών, Θερμικών και ψυκτικών Συστημάτων Τετάρτη
27/5/2009
11:00-13:30
Σχέδιο Ειδικότητας (Θ.Κ.) Ελεύθερο Σχέδιο Τετάρτη
27/5/2009
11:00-13:30
Πληροφορική Πέμπτη
28/5/2009
07:30-10:30
Προφορική Δραματικής Πέμπτη
28/5/2009
08:30-13:30 ---------- ----------
Μαθηματικά 4 Τεχνικών Σχολών (Π.Κ.) Πέμπτη
28/5/2009
11:00-14:00
Χημεία Παρασκευή
29/05/2009
07:30-10:30
Τεχνολογία I (Θ.Κ.) - Εφαρμοσμένη Μηχανική Επιστήμη Παρασκευή
29/05/2009
07:30-10:00
Τεχνολογία I (Θ.Κ.) - Τεχνολογία Ηλεκτρικών Εγκαταστέων και Ηλεκτροτεχνικών Εφαρμογών Παρασκευή
29/05/2009
07:30-10:00
Τεχνολογία I (Θ.Κ.) - Αυτοματισμοί και Ηλεκτρονικός Έλεγχος Παρασκευή
29/05/2009
07:30-10:00
Τεχνολογία I (Θ.Κ.) - Τεχνολογία Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Παρασκευή
29/5/2009
07:30-10:00
Τεχνολογία I (Θ.Κ.) - Μικροϋπολογιστές Παρασκευή
29/5/2009
07:30-10:00
Τεχνολογία I (Θ.Κ.) - Μηχανική και Κατασκευές Παρασκευή
29/5/2009
07:30-10:00
Τεχνολογία I (Θ.Κ.) - Γραφικές Τέχνες Παρασκευή
29/5/2009
07:30-10:00
Τεχνολογία I (Θ.Κ.) - Διακοσμητική Παρασκευή
29/5/2009
07:30-10:00
Τεχνολογία I (Θ.Κ.) - Παραγωγή και Προώθηση Ειδών Ένδυσης Παρασκευή
29/5/2009
07:30-10:00
Γαλλικά Παρασκευή
29/5/2009
11:00-14:15  
 
Ιστορία Σάββατο
30/5/2009
07:30-10:30
Σχέδιο Ειδικότητας (Π.Κ.) Μηχανολογικό Σχέδιο Υδραυλικών, Θερμικών και Ψυκτικών Συστημάτων Σάββατο
30/5/2009
11:00-13:30
Σχέδιο Ειδικότητας (Π.Κ.) Μηχανολογικό και Ηλεκτρολογικό-Ηλεκτρονικό Σχέδιο Αυτοκινήτων Σάββατο
30/5/2009
11:00-13:30
Σχέδιο Ειδικότητας (Π.Κ.) Στατικό Σχέδιο Σάββατο
30/5/2009
11:00-13:30
Σχέδιο Ειδικότητας (Π.Κ.) Μηχανολογικό Σχέδιο Σάββατο
30/5/2009
11:00-13:30
Σχέδιο Ειδικότητας (Π.Κ.) Μηχανολογικό Σχέδιο Μεταλλικών Κατασκευών Σάββατο
30/5/2009
11:00-13:30
Σχέδιο Ειδικότητας (Π.Κ.) Σχέδιο Επίπλου και Ξυλουργικών Κατασκευών Σάββατο
30/5/2009
11:00-13:30
Σχέδιο Ειδικότητας (Π.Κ.) Ελεύθερο Σχέδιο Σάββατο
30/5/2009
11:00-13:30 -------
Σχέδιο Ειδικότητας (Π.Κ.) Αρχιτεκτονικό Σχέδιο Σάββατο
30/5/2009
11:00-13:30
Σχέδιο Ειδικότητας (Π.Κ.) Σχέδιο Μόδας Σάββατο
30/5/2009
11:00-13:30
Τεχνολογία ΙΙ Τεχνολογία και Εργαστήρια Μηχανολογικού Εξοπλισμού Ξενοδοχείων (Π.Κ.) Σάββατο
30/5/2009
11:00-13:30
Μαθηματικά Δευτέρα
01/6/2009
7:30-10:30
Τουρκικά Δευτέρα
1/6/2009
11:00-13:30
Μαθηματικά Κ.Κ.

Τρίτη
2/6/2009

07:30-10:30
Φυσική 4ωρο T.Σ. Τρίτη
2/6/2009
11:00-14:00
Λογιστική Τετάρτη
3/6/2009
07:30-10:30   
Τεχνολογία ΙΙ Εφαρμοσμένη Ηλεκτρολογία (Π.Κ.) Τετάρτη
3/6/2009
11:00-13:30
Τεχνολογία ΙΙ Τεχνολογία Δικύκλων και Μηχανών Σκαφών (Π.Κ.) Τετάρτη
3/6/2009
11:00-13:30
Τεχνολογία ΙΙ Τεχνολογία Αυτοκινήτων (Π.Κ.) Τετάρτη
3/6/2009
11:00-13:30
Τεχνολογία ΙΙ Τεχνολογία και Ηλεκτρολογία / Ηλεκτρονικά Αυτοκινήτων (Π.Κ.) Τετάρτη
3/6/2009
11:00-13:30
Τεχνολογία ΙΙ Τεχνολογία και Εργαστήρια Ηλεκτρολογία / Ηλεκτρονικά Εξοπλισμού Ξενοδοχείων (Π.Κ.) Τετάρτη
03/6/2009
11:00-13:30
Τεχνολογία ΙΙ Τεχνολογία Συγκολλήσεων και Μεταλλικών Κατασκευών (Π.Κ.) Τετάρτη
3/6/2009
11:00-13:30
Τεχνολογία ΙΙ Ανθοκομία Κηποτεχνία (Π.Κ.) Τετάρτη
3/6/2009
11:00-13:30
Τεχνολογία ΙΙ Τεχνολογία Υδραυλικών, Θερμικών και Ψυκτικών Συστημάτων (Π.Κ.) Τετάρτη
3/6/2009
11:00-13:30
Τεχνολογία ΙΙ Τεχνολογία Αναλογικών και Ψηφιακών Ηλεκτρονικών (Π.Κ.) Τετάρτη
3/6/2009
11:00-13:30
Τεχνολογία ΙΙ Γεμολογία (Π.Κ.) Τετάρτη
3/6/2009
11:00-13:30
Τεχνολογία ΙΙ Δομικά Υλικά και Κτιριακά Έργα (Π.Κ.) Τετάρτη
3/6/2009
11:00-13:30
Τεχνολογία ΙΙ Τεχνική Πωλήσεων (Π.Κ.) Τετάρτη
3/6/2009
11:00-13:30
Τεχνολογία ΙΙ Δακτυλογραφία με τη χρήση ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Π.Κ.) Τετάρτη
3/6/2009
11:00-13:30
Τεχνολογία ΙΙ Τεχνολογία Μαγειρικής και Εστιατορικής Τέχνης Τετάρτη
3/6/2009
11:00-13:30
Τεχνολογία ΙΙ Μηχανουργική Τεχνολογία (Π.Κ.) Τετάρτη
3/6/2009
11:00-13:30
Αρμονία - Υπαγόρευση Μουσικού Κειμένου Πέμπτη
4/6/2009
8:00-13:00  
Φυσική Παρασκευή
5/6/2009
07:30-10:30
Πολιτική Οικονομία Σάββατο
6/6/2009
07:30-10:00
Τεχνολογία ΙΙ Βασικά Στοιχεία Μηχανολογίας (Θ.Κ.) Σάββατο
6/6/2009
07:30-10:00
Τεχνολογία ΙΙ Τεχνολογία Υδραυλικών, Θερμικών και Ψυκτικών Συστημάτων (Θ.Κ.) Σάββατο
6/6/2009
07:30-10:00
Τεχνολογία ΙΙ Εφαρμοσμένη Ηλεκτρολογία (Θ.Κ.) Σάββατο
6/6/2009
07:30-10:00
Τεχνολογία ΙΙ Τεχνολογία Αναλογικών και Ψηφιακών Ηλεκτρονικών (Θ.Κ.) Σάββατο
6/6/2009
07:30-10:00
Τεχνολογία ΙΙ Ψηφιακά Ηλεκτρονικά (Θ.Κ.) Σάββατο
6/6/2009
07:30-10:00
Τεχνολογία ΙΙ Τεχνολογία Αυτοκινήτων (Θ.Κ.) Σάββατο
6/6/2009
07:30-10:00
Τεχνολογία ΙΙ Μετρήσεις Ποσοτήτων (Θ.Κ.) Σάββατο
6/6/2009
07:30-10:00
Τεχνολογία ΙΙ Αρχιτεκτονική Δημιουργία και Τεχνολογία (Θ.Κ.) Σάββατο
6/6/2009
07:30-10:00   
Ελεύθερο Προοπτικό Σχέδιο Σάββατο
6/6/2009
10:30-14:00    
Τεχνολογία Τρίτη
9/6/2009
07:30-10:30
Λατινικά Τρίτη
9/6/2009
11:00-13:00
Πρακτική Δοκιμασία Τρίτη
9/6/2009
17:00-21:00 ----------- -----------
Αγγλικά 4ωρο Τ.Σ. Τετάρτη
10/6/2009
07:30-10:45       
Μαθηματικά Τ.Σ. 4ωρο (Θ.Κ.) Τετάρτη
10/6/2009
07:30-10:30
Ρωσικά Τετάρτη
10/6/2009
11:00-13:30
Πρακτική Δοκιμασία Τετάρτη
10/6/2009
17:00-21:00 ----------- ------------
Αρχιτ. Τεχνικό Σχέδιο Παρασκευή
12/6/2009
7:30-10:30
Αρχιτεκτονικό Σχέδιο Τεχνικών Σχολών (Τ.Σ.Θ.Κ.) Παρασκευή
12/6/2009
7:30-10:00
Ιταλικά Παρασκευή
12/6/2009
7:30-10:00    
Έκθεση Δραματικής Παρασκευή
12/6/2009
11:00-13:00 ----------
Πρακτική Δοκιμασία Παρασκευή
12/6/2009
17:00-21:00 ---------- ----------
Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας