Υπηρεσία Εξετάσεων
Θέματα Εξετάσεων 2008
Θέματα - Λύσεις Παγκύπριων Εξετάσεων Μαΐου - Ιουνίου 2008
Ορισμένα από τα έντυπα είναι σε μορφή Acrobat και απαιτείται η χρήση του προγpάμματος Acrobat Reader

Μάθημα Ημερομηνία Ώρα Θέματα Λύσεις
Νέα Ελληνικά ΑΑΕΙ Δευτέρα
26/5/2008
8:00 - 11:00
Γερμανικά Τρίτη
27/5/2008
7:30-10:45     
Ισπανικά Τρίτη
27/5/2008
11:00-14:15     
Αρχιτεκτονικό Σχέδιο Τεχνικών Σχολών (Τ.Σ.Θ.Κ.) Τετάρτη
28/5/2008
7:30-10:00
Αρχιτ. Τεχνικό Σχέδιο Τετάρτη
28/5/2008
7:30-10:30
Αγγλικά 4ωρο Τ.Σ. Τετάρτη
28/5/2008
7:30-10:45      
Ρωσικά Τετάρτη
28/5/2008
11:00-13:30
Αγγλικά Πέμπτη
29/5/2008
7:30-10:45  
Μαθηματικά 2 Τ.Σ. (Π.Κ.) Πέμπτη
29/5/2008
11:00-14:00
Αρμονία - Υπαγόρευση Μουσικού Κειμένου Παρασκευή
30/5/2008
8:00-13:00    
Μαθηματικά Σάββατο
31/5/2008
7:30-10:30
Τεχνολογία I (Π.Κ.) - Βασικά Στοιχεία Εφαρμοσμένης Μηχανικής Σάββατο
31/5/2008
11:00-13:30
Τεχνολογία I (Π.Κ.) - Τεχνολογία Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων και Ηλεκτροτεχνικών Εφαρμογών Σάββατο
31/5/2008
11:00-13:30
Τεχνολογία I (Π.Κ.) - Αυτοματισμοί και Ηλεκτρονικός - Έλεγχος Σάββατο
31/5/2008
11:00-13:30
Τεχνολογία I (Π.Κ.) - Οικιακών Συσκευών Σάββατο
31/5/2008
11:00-13:30
Τεχνολογία I (Π.Κ.) - Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Σάββατο
31/5/2008
11:00-13:30
Τεχνολογία I (Π.Κ.) - Μετρήσεις Ποσοτήτων Σάββατο
31/5/2008
11:00-13:30  
Τεχνολογία I (Π.Κ.) - Αρχιτεκτονικό και Προοπτικό Σχέδιο/Διακόσμηση Σάββατο
31/5/2008
11:00-13:30
Τεχνολογία I (Π.Κ.) - Τεχνολογία Ξύλου - Επιπλοποιίας Σάββατο
31/5/2008
11:00-13:30
Τεχνολογία I (Π.Κ.) - Τεχνολογία και Εργαστήρια Γραφικών Τεχνών Σάββατο
31/5/2008
11:00-13:30
Τεχνολογία I (Π.Κ.) - Τεχνολογία και Εργαστήρια Διακοσμητικής Σάββατο
31/5/2008
11:00-13:30
Τεχνολογία I (Π.Κ.) - Τεχνολογία και Εργαστήρια Αργυροχοΐας - Χρυσοχοΐας Σάββατο
31/5/2008
11:00-13:30
Τεχνολογία I (Π.Κ.) - Παραγωγής και Προώθησης Ειδών Ένδυσης Σάββατο
31/5/2008
11:00-13:30
Τεχνολογία I (Π.Κ.) - Λογιστική Σάββατο
31/5/2008
11:00-13:30
Τεχνολογία I (Π.Κ.) - Καθήκοντα Ιδιαιτέρων Γραμματέων Σάββατο
31/5/2008
11:00-13:30
Τεχνολογία I (Π.Κ.) - Τεχνολογία Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Τεχνών Σάββατο
31/5/2008
11:00-13:30
Τεχνολογία I (Π.Κ.) - Εισαγωγή στη Γεωργία Λαχανοκομία Σάββατο
31/5/2008
11:00-13:30
Αρχαία Ελληνικά Δευτέρα
2/6/2008
07:30-10:00  
Σχέδιο Ειδικότητας (Θ.Κ.) Μηχανολογικό Σχέδιο Δευτέρα
2/6/2008
11:00-13:30
Σχέδιο Ειδικότητας (Θ.Κ.) Στατικό Σχέδιο Δευτέρα
2/6/2008
11:00-13:30
Σχέδιο Ειδικότητας (Θ.Κ.) Αρχιτεκτονικό Στατικό Σχέδιο Δευτέρα
2/6/2008
11:00-13:30
Σχέδιο Ειδικότητας (Θ.Κ.) Μηχανολογικό Σχέδιο Υδραυλικών, Θερμικών και ψυκτικών Συστημάτων Δευτέρα
2/6/2008
11:00-13:30
Σχέδιο Ειδικότητας (Θ.Κ.) Ελεύθερο Σχέδιο Δευτέρα
2/6/2008
11:00-13:30 --------
Χημεία Δευτέρα
2/6/2008
11:00-14:00
Γραφικές Τέχνες Τρίτη
3/6/2008
7:30-10.30
Μαθηματικά 4 Τεχνικών Σχολών (Π.Κ.) Τρίτη
3/6/2008
11:00-14:00
Πληροφορική Τετάρτη
4/6/2008
07:30-10:30
Τεχνολογία I (Θ.Κ.) - Εφαρμοσμένη Μηχανική Επιστήμη Τετάρτη
4/6/2008
07:30-10:00
Τεχνολογία I (Θ.Κ.) - Τεχνολογία Ηλεκτρικών Εγκαταστέων και Ηλεκτροτεχνικών Εφαρμογών Τετάρτη
4/6/2008
07:30-10:00
Τεχνολογία I (Θ.Κ.) - Αυτοματισμοί και Ηλεκτρονικός Έλεγχος Τετάρτη
4/6/2008
07:30-10:00
Τεχνολογία I (Θ.Κ.) - Τεχνολογία Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Τετάρτη
4/6/2008
07:30-10:00
Τεχνολογία I (Θ.Κ.) - Μικροϋπολογιστές Τετάρτη
4/6/2008
07:30-10:00
Τεχνολογία I (Θ.Κ.) - Μηχανική και Κατασκευές Τετάρτη
4/6/2008
07:30-10:00
Τεχνολογία I (Θ.Κ.) - Γραφικές Τέχνες Τετάρτη
4/6/2008
07:30-10:00  
Τεχνολογία I (Θ.Κ.) - Διακοσμητική Τετάρτη
4/6/2008
07:30-10:00
Γαλλικά Τετάρτη
4/6/2008
11:00-14:15       
Ιστορία Πέμπτη
5/6/2008
07:30-10:30
Σχέδιο Ειδικότητας (Π.Κ.) Μηχανολογικό Σχέδιο Υδραυλικών, Θερμικών και Ψυκτικών Συστημάτων Πέμπτη
5/6/2008
11:00-13:30
Σχέδιο Ειδικότητας (Π.Κ.) Μηχανολογικό και Ηλεκτρολογικό-Ηλεκτρονικό Σχέδιο Αυτοκινήτων Πέμπτη
5/6/2008
11:00-13:30
Σχέδιο Ειδικότητας (Π.Κ.) Στατικό Σχέδιο Πέμπτη
5/6/2008
11:00-13:30
Σχέδιο Ειδικότητας (Π.Κ.) Μηχανολογικό Σχέδιο Πέμπτη
5/6/2008
11:00-13:30
Σχέδιο Ειδικότητας (Π.Κ.) Μηχανολογικό Σχέδιο Μεταλλικών Κατασκευών Πέμπτη
5/6/2008
11:00-13:30
Σχέδιο Ειδικότητας (Π.Κ.) Σχέδιο Επίπλου και Ξυλουργικών Κατασκευών Πέμπτη
5/6/2008
11:00-13:30
Σχέδιο Ειδικότητας (Π.Κ.) Ελεύθερο Σχέδιο Πέμπτη
5/6/2008
11:00-13:30
Σχέδιο Ειδικότητας (Π.Κ.) Αρχιτεκτονικό Σχέδιο Πέμπτη
5/6/2008
11:00-13:30
Σχέδιο Ειδικότητας (Π.Κ.) Σχέδιο Μόδας Σάββατο
2/6/2008
11:00-13:30  
Φυσική Παρασκευή
6/6/2008
07:30-10:30
Τουρκικά Παρασκευή
6/6/2008
11:00-13:30
Μαθηματικά Κ.Κ.

Σάββατο
7/6/2008

07:30-10:30
Φυσική 4ωρο T.Σ. Σάββατο
7/6/2008
11:00-14:00
Πολιτική Οικονομία Δευτέρα
9/6/2008
07:30-10:00
Προφορική Δραματικής Δευτέρα
9/6/2008
08:30-13:30 -------- --------
Ελεύθερο Προοπτικό Σχέδιο Δευτέρα
9/6/2008
10:30-14:00
Τεχνολογία Τρίτη
10/6/2008
07:30-10:30
Προφορική Δραματικής Τρίτη
10/6/2008
08:30-13:30 -------- --------
Λατινικά Τρίτη
10/6/2008
11:00-13:00
Πρακτική Δοκιμασία Τρίτη
10/6/2008
17:00-21:00 -------- --------
Βιολογία Πέμπτη
12/6/2008
07:30-10:30
Τεχνολογία ΙΙ Βασικά Στοιχεία Μηχανολογίας (Θ.Κ.) Πέμπτη
12/6/2008
07:30-10:00
Τεχνολογία ΙΙ Τεχνολογία Υδραυλικών, Θερμικών και Ψυκτικών Συστημάτων (Θ.Κ.) Πέμπτη
12/6/2008
07:30-10:00
Τεχνολογία ΙΙ Εφαρμοσμένη Ηλεκτρολογία (Θ.Κ.) Πέμπτη
12/6/2008
07:30-10:00  
Τεχνολογία ΙΙ Τεχνολογία Αναλογικών και Ψηφιακών Ηλεκτρονικών (Θ.Κ.) Πέμπτη
12/6/2008
07:30-10:00
Τεχνολογία ΙΙ Ψηφιακά Ηλεκτρονικά (Θ.Κ.) Πέμπτη
12/6/2008
07:30-10:00
Τεχνολογία ΙΙ Τεχνολογία Αυτοκινήτων (Θ.Κ.) Πέμπτη
12/6/2008
07:30-10:00
Τεχνολογία ΙΙ Μετρήσεις Ποσοτήτων (Θ.Κ.) Πέμπτη
12/6/2008
07:30-10:00
Τεχνολογία ΙΙ Αρχιτεκτονική Δημιουργία και Τεχνολογία (Θ.Κ.) Πέμπτη
12/6/2008
07:30-10:00
Πρακτική Δοκιμασία Πέμπτη
12/6/2008
17:00-21:00 -------- --------
Λογιστική Παρασκευή
13/6/2008
07:30-10:30
Τεχνολογία ΙΙ Εφαρμοσμένη Ηλεκτρολογία (Π.Κ.) Παρασκευή
13/6/2008
11:00-13:30
Τεχνολογία ΙΙ Τεχνολογία Δικύκλων και Μηχανών Σκαφών (Π.Κ.) Παρασκευή
13/6/2008
11:00-13:30
Τεχνολογία ΙΙ Τεχνολογία Αυτοκινήτων (Π.Κ.) Παρασκευή
13/6/2008
11:00-13:30
Τεχνολογία ΙΙ Τεχνολογία και Ηλεκτρολογία / Ηλεκτρονικά Αυτοκινήτων (Π.Κ.) Παρασκευή
13/6/2008
11:00-13:30
Τεχνολογία ΙΙ Τεχνολογία και Εργαστήρια Ηλεκτρολογία / Ηλεκτρονικά Εξοπλισμού Ξενοδοχείων (Π.Κ.) Παρασκευή
13/6/2008
11:00-13:30
Τεχνολογία ΙΙ Τεχνολογία και Εργαστήρια Μηχανολογικού Εξοπλισμού Ξενοδοχείων (Π.Κ.) Πέμπτη
13/6/2008
11:00-13:30
Τεχνολογία ΙΙ Τεχνολογία Συγκολλήσεων και Μεταλλικών Κατασκευών (Π.Κ.) Παρασκευή
13/6/2008
11:00-13:30
Τεχνολογία ΙΙ Ανθοκομία Κηποτεχνία (Π.Κ.) Παρασκευή
13/6/2008
11:00-13:30
Τεχνολογία ΙΙ Τεχνολογία Υδραυλικών, Θερμικών και Ψυκτικών Συστημάτων (Π.Κ.) Παρασκευή
13/6/2008
11:00-13:30
Τεχνολογία ΙΙ Τεχνολογία Αναλογικών και Ψηφιακών Ηλεκτρονικών (Π.Κ.) Παρασκευή
13/6/2008
11:00-13:30  
Τεχνολογία ΙΙ Γεμολογία (Π.Κ.) Παρασκευή
13/6/2008
11:00-13:30
Τεχνολογία ΙΙ Δομικά Υλικά και Κτιριακά Έργα (Π.Κ.) Παρασκευή
13/6/2008
11:00-13:30
Τεχνολογία ΙΙ Τεχνική Πωλήσεων (Π.Κ.) Παρασκευή
13/6/2008
11:00-13:30
Τεχνολογία ΙΙ Δακτυλογραφία με τη χρήση ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Π.Κ.) Παρασκευή
13/6/2008
11:00-13:30
Τεχνολογία ΙΙ Τεχνολογία Μαγειρικής και Εστιατορικής Τέχνης Παρασκευή
13/6/2008
11:00-13:30
Πρακτική Δοκιμασία Παρασκευή
13/6/2008
17:00-21:00 -------- --------
Μαθηματικά Τ.Σ. 4ωρο (Θ.Κ.) Σάββατο
14/6/2008
07:30-10:30
Έκθεση Δραματικής Σάββατο
14/6/2008
11:30-13:30 --------
Ιταλικά Σάββατο
14/6/2008
11:00-13:30
Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας